Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav a sítí.             Zateplení - tepelné ztráty - úpravy otop. soustav.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily jinak         Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění   Převody a pomůcky         HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

 Seriál AKTIVNÍ ÚSPORY TEPLA, publikovaný na TZB-info  (plné znění)

Využijte neopakovatelné příležitosti
Stát uvolnil miliardy na kvalitnější vytápění budov a rodinných domků, program ZELENÉ ÚSPORY odstartován, Vaše příležitost nastala.
Pro lidi, kteří nedosáhnou na dotace, jsme připravili:
Navrhneme Vám ekonomické tloušťky izolací všech stavebních konstrukcí nejen podle norem,
ale i podle individuálního přání !

Nebude to mnohdy i zbytečných 10 cm polystyrenu "kolem dokola", ale získáte dokonalý přehled o tom, jak kterou stěnu izolovat, aby to bylo 
co nejúčinnější a nejlevnější. Posouzeny budou i všechna okna a dveře, získáte doporučení k jejich případné výměně a všechny výpočty
dostanete do ruky, jako důkaz. Ano, objekty se zateplují podle norem, ale můžete zvolit i "zateplení podle peněženky".

Vypočítáme nové tepelné ztráty pro termohydraulické seřízení soustavy a další výpočty
Nebudou to obyčejné tepelné ztráty. U každé místnosti získáte údaj o její teplotě nebude-li vytápěna, povrchové teploty všech konstrukcí,
vážený průměr vnitřních povrchových teplot, výslednou teplotu vytápěné místnosti, teplotu vzduchu vytápěné místnosti jako řídicí veličinu
regulace, celkovou tepelnou ztrátu místnosti a její rozdělení na tepelnou ztrátu prostupem a větráním. U každé místnosti najdete i velikost
otopného tělesa Vámi zvoleného typu pro případ současné nebo budoucí výměny dožívajících stávajících těles. U luxusní varianty získáte
navíc i průběh otopové křivky pro ekvitermní regulaci vytápění celého objektu s libovolným zdrojem tepla.
Poprvé nebudete muset čekat s vyhodnocením ekonomiky vytápění "až skončí otopná sezóna", ale kolik zaplatíte za vytápění, budete vědět
dopředu. Své úspory režimem vytápění budete moci plánovat.
Opět dostanete do ruky veškeré výpočty, jako důkaz provedené práce, nebo pro Vaši další potřebu. 

Úpravy otopných soustav po zateplení
Doporučujeme Vám, ponechat otopné plochy stejné velikosti. Získáte tak možnost přejít na nízkoteplotní režim vytápění a ušetřit při výrobě
tepelné energie. Například místo na 90°C můžete pak při vnější teplotě -12°C ohřívat topnou vodu pouze na cca 60°C. Nebo můžete tuto
výhodu nevyužít a naopak požadovat zmenšení původních otopných těles na nový stav po zateplení. Úprava otopné soustavy bude 
samozřejmě termohydraulická, takže se zbavíte původní hlučnosti i všech původních poruchových stavů a získáte soustavu, která místo
klasických cca 12% úspor tepla z tepelných zisků uspoří jejich plný ekvivalent, tedy cca 40% celoroční potřeby tepla na vytápění.
Ušetříte-li zateplením 40% a automatickými regulačními procesy také až 40%, můžete v nově zatepleném objektu s termohydraulicky
upravenou otopnou soustavou ušetřit proti původnímu stavu neuvěřitelných 80% potřeby tepla na vytápění.
Je to proto, že termohydraulicky upravená soustava je dokonale vyvážena hydraulicky i termicky a nově seřízená regulační technika 
může na tepelné zisky reagovat v jejich plné hodnotě.
V rámci úprav otopné soustavy můžete původní otopné zařízení buď plně ponechat, nebo volit jakékoliv individuální změny, až k celkové 
rekonstrukci původní otopné soustavy. Jste omezeni jedině tím, že Vaše původní ústřední vytápění musí zůstat ústředním a koncepce Vašeho
vytápění může být určena jen Vámi a námi, nikoliv neodborným zásahem třetí strany.
Úpravou získáte soustavu, která bude v reálném provozu skutečně schopna dosáhnout úspor, uvažovaných v energetickém štítku budovy
a často je i překonat, což klasicky řešené soustavy při dodržení projektované vnitřní teploty neumožňují.

Jeden projekt na celý život ?
I takový můžete mít. Nejmodernější technologie projektování umožňuje popsat všechny (nově navržené i stávající) prvky otopné soustavy
takovým způsobem, že už nikdy nebudete při jejich výměně za jiný typ muset nechat vyprojektovat otopnou soustavu znova.
To je zvlášť výhodné u panelových domů, kde ještě nevíte, kdy budete dožívající prvky otopné soustavy nuceni měnit. Taková výměna 
pak neznamená ztracený čas se sháněním projektanta a nové peníze za projekt, ale můžete ji realizovat třeba hned. Můžete se pak
řídit už jen cenou nakupovaného zařízení a k jeho začlenění do otopné soustavy už nikoho nepotřebujete.

Vaše požadavky mohou být individuální a jsme přesvědčeni, že nikdo Vám nenabídne víc
Můžete měnit druh i velikost otopných těles, materiál i průměry potrubí, typ radiátorové i veškeré další regulační techniky, druh paliva
a v některých případech i celý otopný systém, nebo můžete vše ponechat a původní otopnou soustavu jen termohydraulicky seřídit.
Nikdo Vám nic nebude vnucovat a přímo se podílíte na koncepci svého nového vytápění. Nikdo Vám nebude předem určovat Vaše finanční
náklady a o všem rozhodujete sami. Každý náš krok budete mít pod kontrolou a doložen příslušným výpočtem. U termohydraulicky seřízené
soustavy získáte navíc celoživotní záruku za správnou funkci.

Pro bytová družstva a SVJ
Bytová družstva a vlastníci bytových domů mohou využívat stejných služeb.

Všechny otopné soustavy vybavené regulační technikou podle zákona 406/2000 Sb. potřebují termické vyvážení.
Termické vyvážení je součástí termohydraulického seřízení, které není závislé na stavu zateplení budov. Tímto seřízením je zajištěno, 
že průtoky vody jsou v souladu s požadovaným přenosem tepla a že regulační technika je schopna celým svým proporcionálním pásmem
reagovat na tepelné zisky k dosažení ekvivalentních úspor tepla. Seřízením TH se zbavíte hlučnosti a zajistíte si nejvyšší účinnost instalované
regulační techniky pro jakýkoliv podíl odběru tepla po zateplení objektu. Termohydraulickým seřízením soustavy tedy šetříte okamžitě,
před zateplením i po zateplení objektu.
Termohydraulické seřízení je zvláště důležité a přínosné ve výškových budovách a v budovách vzdálenějších od zdroje tepla, s nedostatečným
vytápěním v koncových bodech.
Srovnejte:
PASIVNÍ ÚSPORY TEPLA
Před léty byla povolená měrná spotřeba tepelné energie v bytě o obestavěném prostoru 200 m3  9,3 MWh za rok.
Při konstrukční výšce 2,8 m činila plocha tohoto bytu 200 / 2,8 = 71,43 m2.
Dnešní kritérium pro dostupnost nejvyšší dotace činí 40 kWh.m-2 za rok, což je při ploše bytu 71,43 m2 cca 2,86 MWh za rok.
Dnešní výborně zateplené objekty jsou 3,25 krát úspornější. Zateplení budovy se vyplatí.
Jde jen o to, zda státem registrované firmy s oprávněním tyto činnosti zajišťovat v rámci programu "Zelená úsporám", jsou opravdu ty nejlepší,
hlavně v oblasti projektování.
AKTIVNÍ ÚSPORY TEPLA
jsou světovou novinkou, publikovanou poprvé v seriálu na TZB-info. Jde o nový způsob seřizování běžné (i již nainstalované) regulační
techniky, při kterém se její funkcí ušetří veškeré teplo z vnějších i vnitřních tepelných zisků.

Klasicky projektovaná a seřízená otopná soustava ušetří cca 12% tepla ze 40% tepelných zisků.
Termohydraulicky seřízená soustava ušetří až 40% tepla ze 40% tepelných zisků.
Dnešní termohydraulicky seřízené soustavy jsou 3,33 krát úspornější, téměř bez nákladů a hned.
Termohydraulické seřízení se vyplatí.
Současným zateplením a termohydraulickým seřízením, pak můžete oproti původnímu nezateplenému stavu
ušetřit až 80% tepla.

Pomoc pro lidi, kteří na státní dotace programu ZELENÉ ÚSPORY nedosáhnou
Pro všechny, kteří zateplili objekty a zrenovovali vytápění předčasně, nebo z jiných příčin nedosáhnou na státní dotace, 
jsou zde
PROGRAMY 166. Lze jimi dosáhnout cca 40 / 48,48 * 100 = 82,5% úspor, kterých byste dosáhli zateplením, ale pomocí programů 166
toho dosáhnete
166 x LEVNĚJI.

Nabídkou výše uvedených služeb Vám s využitím NEOPAKOVATELNÉ PŘÍLEŽITOSTI pomůžeme.


=CRA= DEVELOPER PRO MODERNÍ a VÝŠKOVÉ BUDOVY
Termohydraulika a dlouholeté zkušenosti s projektováním experimentálních staveb, jsou při českých cenách pro investory
vítanou možností pro zajištění dokonalé funkce a ekonomiky vytápění v moderních a technicky náročných budovách.
=CRA=CENTROTHERM 
specializace na úspory tepla v panelových domech.
Stáli jsme u zrodu otopných soustav, rozvodných sítí a tepelných zdrojů pro panelové domy,
proto nám můžete důvěřovat.