Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav a sítí.                                          Novinky z výzkumu a vývoje oboru.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily jinak         Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění   Převody a pomůcky         HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

Datum

Téma

Poznámka

PO   23.6.2008   14.00  Navrhování TRV bez předregulace a s předregulací
 
Analýza modelového výpočtu stoupací větve - Vliv změny vnitřní teploty místnosti na průtok teplonosné
 látky - Mezní hodnoty průtoků při konstantní tlakové ztrátě - Maximální průtok při plném otevření
 termostatických hlavic - Pokles vnitřní teploty místnosti pro automatické vyvolání max.průtoku - Vliv
 uživatelských manipulací s termostatickými hlavicemi na funkci vnějších rozvodných sítí.

world innovation
vstup volný

ST     2.7.2008   14.00  Vliv hydraulické stability vertikálního pásma na funkci dynamických soustav
 Změny hydraulických podmínek v průběhu otopné sezóny - Vliv změn na průtoky v okruzích spotřebičů
 tepla - Určení optimálního diferenčního tlaku na patě stoupací větve z hledisky hydraulické stability.

 vstup volný

ST     16.7.2008  14.00  Vliv termické stability vertikálního pásma na funkci dynamických soustav - I.díl
 Závislost průběhu hodnot řídicí veličiny Lokální Kvantitativní Regulace na vnější teplotě - Kompenzace
 rozdílných požadavků na hodnoty řídicích veličin LKR v jednotlivých místnostech - Proporcionální
 pásmo XP, které zbývá k regulaci.

world innovation
vstup volný

ST     23.7.2008  14.00  Vliv termické stability vertikálního pásma na funkci dynamických soustav - II.díl
 Změny termických podmínek v průběhu otopné sezóny - Vliv změn na průtoky v okruzích spotřebičů
 tepla - Určení optimálního diferenčního tlaku na patě stoupací větve z hledisky
termické stability.

world innovation

ST     30.7.2008  14.00
odvoláno kvůli dovoleným
 Hydraulika primárního okruhu Tepelného Čerpadla "země - voda" a úprava otopných ploch
 Příklad výpočtu a projektové podklady pro úpravu velikosti otopných těles..

 vstup volný

ST     6.8.2008  14.00  Termické vyvážení dynamických otopných soustav
 Zajištění hydraulické stability termickým vyvážením - Vliv aktivační teploty místností na funkci 
 vnějších rozvodných sítí. Optimalizace pracovních parametrů.

world innovation

ST     27.8.2008  14.00  Důkaz nutnosti termického vyvážení pro úpravy tepelného výkonu po zateplení budov
 Výsledky modelování funkce dynamických soustav termicky vyvážených a nevyvážených, po úpravě
 teplotních parametrů topné vody.

world innovation

ST     17.9.2008  14.00  Hodnoty pro termohydraulické řešení stoupacích větví
 
pomocí běžných hydraulických prostředků a postupů. Umožní fyzikálně správné vyvážení vertikálních 
 i horizontálních rozvodů a vnějších sítí.

world innovation

ST     24.9.2008  14.00  1.krok k termohydraulickému řešení dynamické otopné soustavy
 Účastníci získají program na výpočet tepelných ztrát budov s určením aktivační teploty vzduchu pro
 
termické vyvážení soustavy.

world innovation

ST     15.10.2008  14.00  Termohydraulické řešení sekundárních tepelných sítí
 
Účastníci získají program a metodický návod k řešení sítí pro objekty vyvážené termicky nebo
 jen hydraulicky.

world innovation

ST     22.10.2008  14.00  Termostatické ventily stály statisíce a ušetřily 13% tepla. Zateplení stálo milióny a neušetřilo
 nic ?
 Vysvětlení "fyzikální záhady", kterou žádný hydraulický výpočet neobjasní. Skutečná událost, která 
 může zaskočit i ostatní SBD. Získáte návod, jak situaci řešit.

world innovation


=CRA=CENTROTHERM odborné schůzky v č.r. "Voňavá hora"
Vysočanská 556, Praha 9 Prosek
kalendář akcí

 Za informace vycházející z prostého hydraulického řešení se na odborných seminářích platí vstupné kolem 8000,-Kč.Hydraulické informace
 přitom chování dynamických otopných soustav fyzikálně nepopisují a neposkytují podklady k řešení úspor tepla. Při účasti 200 zájemců je
 tak zaplaceno 1 600 000,-Kč za informace, které v oboru vytápění fyzikálně neplatí. Termohydraulické řešení obsahuje celosvětově nové 
 informace zásadního významu pro úspory tepla, které nelze z hydrauliky odvodit. Z těchto důvodů musel být přístup k unikátním informacím
 typu "world innovation" od 23.7.2008 zpoplatněn. I když ceny vstupného nevyjadřují kvalitativní rozdíl v poskytovaných informacích, v zájmu
 účastníků je do 30.8.2008 minimalizována jejich výše.

 Účast zájemců o výše uvedené odborné schůzky je potřebné ohlásit 7 dnů předem
.

 Setkání zájemců o spolupráci v oblasti termohydraulického řešení oboru vytápění proběhlo mezi 10.8. až 20.8.2008. Uzávěrka 30.8.2008.