Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů   Projektujeme vytápění správně ?      Projekt uspoří víc než zateplení ?      Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.                             Víme o TRV opravdu vše ?  Nastavení  hlavic TRV

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

Hlavice

Teplota přívodní vody  tp = 90°C

Teplota přívodní vody  tp = 50°C

NH při teplotě vzduchu v místnosti  tv (°C) XP = 2K

NH při teplotě vzduchu v místnosti  tv (°C) XP = 2K

10 12 15 18 20 22 24 26 28 10 12 15 18 20 22 24 26 28
DANFOSS
RA 2020;2510
- 1,43 2,42 3,40 4,06 4,71 - - - - 1,21 2,19 3,18 3,83 4,49 - - -
HEIMEIER
K6000-00.500
K6020-00.500
K7000-00.500
K9700-24.500
K9710-24.500
K9800-24.500
0,77 1,26 2,00 2,74 3,23 3,73 4,22 4,71 - 0,63 1,13 1,87 2,61 3,10 3,59 4,09 4,58 -
HONEYWELL
2080fl
0,97 1,45 2,19 2,92 3,41 3,90 4,38 4,87 - 0,73 1,22 1,95 2,69 3,17 3,66 4,15 4,64 -
HONEYWELL
Thera - 3
Thera - 3 DA
0,78 1,27 2,01 2,75 3,24 3,74 4,32 4,72 - 0,64 1,13 1,87 2,61 3,10 3,60 4,09 4,58 -
OVENTROP
Uni L
0,93 1,42 2,16 2,89 3,38 3,87 4,36 4,85 - 0,72 1,21 1,94 2,67 3,16 3,65 4,14 4,63 -
GAMPPER
320 KH
- 0,59 1,58 2,57 3,23 3,89 4,55 - - - 0,46 1,45 2,44 3,10 3,76 4,42 - -

Termostatické ventily s předregulací, s výrobcem deklarovanou závislostí Kv na nastavení N při XP = 2K ORIGINAL=CRA=SOFTWARE


 

 Nastavení hlavic, které klasický projekt neřeší, určuje tlakové ztráty celé dynamické soustavy.

 ORIGINAL=CRA=SOFTWARE

 Vztahy mezi projektovaným seřízením  TRV (N),  nastavením hlavice  (NH),  zdvihem kuželky  (h),  teplotou vzduchu (tv) a Kv :

 TRV s předregulací při měrné dilataci teplotního čidla   d = 0,25 mm / K

 Závislost Kv na nastavení předregulace N platí při jediném zdvihu:

 h (zdvih kuželky) = XP (proporcionální pásmo) x d (měrná dilatace čidla).
 Závislost průtokového součinitele Kv na projektovaném nastavení TRV N
 při XP=2K, uvedená v katalogu výrobců, platí pro jediný zdvih kuželky TRV
 tj. například pro 2 x 0,25 = 0,5 mm. Při tomto zdvihu kuželky má pak celý
 komplet TRV s hlavicí a s otevřenou předregulací (N = 9) hodnotu např.
 Kv =0,65 a při tlakové ztrátě
Dp =10 kPa proteče termostatickým ventilem
 202,65 kg/h média, které při teplotách 90/70°C přivede k otopnému tělesu 
 tepelný výkon 4724,97 W. Je-li tento výkon roven tepelné ztrátě místnosti 
 s projektovanou výslednou teplotou ti = 20°C při teplotě vzduchu tv =22°C
 musí být zdvih kuželky h =0,5 mm a hlavice (například OVENTROP Uni L)
 nastavena na NH =3,87. Je to nutné, aby se skutečný průtok 202,65 kg/h  
 rovnal projektovanému a
aby v otopných soustavách a vnějších rozvodných
 sítích mohly být dodrženy projektované hydraulické poměry.

 Proč je důležité správně nastavit hlavice ?

 Proč hlavice hydraulické poměry automaticky neudržují ?

 Zakořeněným mýtem je představa, že termostatické hlavice právě svou
 funkcí udržují průtoky média v úrovních, které jsou potřebné pro správné
 vytápění a měly by tak propouštět více média tam kde je to potřebné
 a naopak omezovat jeho průtok při přebytku tepla, takže by vlastně měly
 být schopny nesprávné hydraulické poměry kompenzovat.
 Ale zdvih kuželky je řízen teplotou, která je v závislosti na okamžité
 potřebě tepla lineární, zatímco tepelný výkon těles je v závislosti na
 průtoku média silně nelineární a proto při nesprávné aktivaci teplotních
 čidel zůstávají v soustavě trvalé zkratové průtoky. Omezující teploty totiž
 nemusí být dosaženo ani při plném zdvihu kuželky, protože zvýšení
 výkonu o 10% může znamenat i 3000% (!) požadovaného průtoku.

 Pozn.:   Výrobcem uváděné nastavení hlavic (např. NH = 3 při ti = 20°C) platí při průtoku média o teplotě tp = 20°C, při tv = 20°C a při KvXP = 2K.

 

 S hodnotou nastavení hlavic NH se mění zdvih kuželky, pásmo XP,Kv a Dp.

 Uživatelskými manipulacemi s termostatickými hlavicemi je podporována hlučnost soustav:

 Zde by výrobcem publikovaný
 rozsah KvXP2K činil:
 N =1- Kv = 0,31 N =9- Kv = 0,65

Difer. tlak

H (Pa)

Projektované nastavení hlavice XP = 2K

Uživateplské nastavení hlavice např.  XP = 6K

N předregul. h (mm) Kv (m3/h) G (kg/h) N předregul. h (mm) Kv (m3/h) G (kg/h)
10000 9 0,5 0,6535 203,74 9 1,5 1,7275 538,53
1 0,5 0,3161 98,54 1 1,5 0,3535 110,20
20000 9 0,5 0,6535 288,10 9 1,5 1,7275 761,59
1 0,5 0,3161 139,36 1 1,5 0,3535 155,84
30000 9 0,5 0,6535 352,85 9 1,5 1,7275 932,75
1 0,5 0,3161 170,68 1 1,5 0,3535 190,87
Například je-li TRV konstruován tak, aby při G = 300 kg/h nepřekročil hlučnost 30 dB při XP = 2K, nesmí být tento průtok v praxi překročen.

 Hluk jsou vibrace. Vznikají turbulencemi a uvolňováním plynů při určitém druhu proudění kapaliny. Vidíme, že náš TRV může v projektovaných
 podmínkách (XP = 2K) pracovat s diferenčním tlakem (s tlakovou ztrátou) 10 000 Pa, i 20 000Pa, ale už nikoliv s tlakovou ztrátou 30 000 Pa. To si
 musí pohlídat projektant a řada výrobců mu k tomu poskytuje dokonalé podklady. Při uživatelském nastavení hlavice se zdvihem kuželky 1,5 mm
 a při seřízení tzv. "druhé regulace" na hodnotu N = 9, už nemůže TRV pracovat bezhlučně, protože průtok vždy překročí limitní hodnotu.

 Nový způsob projektování, vyvažování a provozování otopných soustav odstraňuje hluk a zajišťuje až dvojnásobné úspory tepla při vytápění.