Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav a sítí.                                                    THERMOHYDRAULIC CENTRE.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily jinak         Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění   Převody a pomůcky         HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

=CRA=CENTROTHERM - jediný řešitel TH pro vytápění v ČR

 Termohydraulika je novým technickým řešením maximálních úspor tepla regulační technikou.

Světově nové řešení oboru vytápění odstraňuje hluk, určuje ekonomické pracovní parametry v soustavách a sítích a optimalizuje kombinované
regulační procesy, kterými jsou garantovány nejvyšší úspory tepla při ústředním vytápění budov.
Jádrem nového řešení je dokončení výzkumu špičkových německých odborníků prof. H.Esdorna a A.Rittera a globální parametrické řešení dynamiky otopných
soustav s regulační technikou.
Novým výzkumem
se dospělo k důkazům, že klasicky navržená a seřízená regulační technika nemůže plně využít svých schopností a regulační procesy
proto neodpovídají požadavkům na ekonomické vytápění. Důkazem nedostatečné funkce klasicky projektované regulační techniky je rozdíl mezi
40% tepelných zisků a pouhými 12% úspor tepla při vytápění budov.
Novými postupy je určeno nové seřízení regulační techniky pro plné využití tepla z tepelných zisků.
Termohydraulika je první metodou v historii vytápění, která v návrhových algoritmech skutečně pracuje s teplem a nikoliv s pouhými předpoklady jeho účinků.
Jako historicky převratná metoda návrhových postupů byla podrobena nejpřísnějším kontrolám spolupracujících odborníků a nejtvrdším testům při rozsáhlých
aplikacích v reálné projektové praxi i v reálném provozu otopných soustav. Ve všech případech byly prokázány vynikající funkční a ekonomické parametry
soustav projektovaných termohydraulicky, ať již v nově projektovaných budovách, nebo při dodatečném termohydraulickém seřízení soustav stávajících.
Termohydraulické seřízení přináší zvýšené úspory tepla v každé soustavě ihned a jeho provedením je otopná soustava nezatepleného objektu současně
připravena na provoz po zateplení objektu, bez jakýchkoliv dalších úprav (tj. bez změny velikosti otopných těles, bez dalšího vyregulování, atd.).Termohydraulické
seřízení je univerzální, nezávislé na stavu zateplení budov, nevyžaduje žádné instalace nového zařízení a proto se stalo vítězným řešením úprav, spojených se 
zateplováním panelových domů. 

Možnost lokálního omezení úrovně vytápění zůstala zachována, ale o vlastní úspory tepla se již uživatel nemusí starat, protože jsou plně zajištěny 
automatickými regulačními procesy.Zkoordinovaná funkce obou složek celkové kombinované regulace vytápění přitom zajišťuje nejekonomičtější provoz soustavy,
podobně jako "tempomat" v automobilu.
Úspory tepla již nejsou spojeny se snižováním teploty vytápěných místností, ale jde o skutečné úspory tepla regulační technikou, bez omezování úrovně vytápění. 


VŠECHNY STÁVAJÍCÍ OTOPNÉ SOUSTAVY LZE SNADNO ZMĚNIT NA TERMOHYDRAULICKÉ.

 =CRA=CENTROTHERM  -  Společnost pro techniku prostředí odborná sekce 12  -  ENZA                 2009

WORLD INNOVATION

je centrem vývoje nových výpočtových metod, software a praktických aplikací termohydrauliky v oboru Technických Zařízení Budov.

CENTRUM TERMOHYDRAULIKY pro VYTÁPĚNÍ