Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav a sítí.                                                                                                   Reference.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně     Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění   Převody a pomůcky         HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

 1179 byt. jedn. pro SBD s výhodami termohydraulického řešení otopných soustav.        Metodou TH projektované otopné soustavy a stavby:

 Nad strouhou 9 Praha 4 objekt + kotelna
 Barrandov 2. stavba objekt  001 Praha 5
 Řipská 1986, 1987 Roudnice nad Labem
 Sokol Král. Vinohrady Praha 2
 Ke stadionu 804/805 Praha 9
 Lovosická 775 Praha 9
 Horčičkova 544 - 546 Praha Jižní Město
 K zahrádkám 991/13 Praha 5
 K zahrádkám 993/9 Praha 5
 K zahrádkám 994/7 Praha 5
 K zahrádkám 995/15 Praha 5
 Nad Konvářkou 309/15 Praha 5
 Nad Konvářkou 310/13 Praha 5
 Nad Konvářkou 311/11 Praha 5
 Nad Konvářkou 312/9 Praha 5
 Nad Konvářkou 313/7 Praha 5
 Nad Konvářkou 314/5 Praha 5
 Nad Konvářkou 315/3 Praha 5
 Nad Konvářkou 316/1 Praha 5
 U Dívčích hradů 305/21 až 308/27 Praha 5
 Baškirská 1404/1,1405/3,1407/7,1408/9 Praha 10
 Francouzská 464/62 Praha 10
 Chotouňská 477/8 , 478/6 Praha 10
 Chotouňská 479/4 , 480/2 Praha 10
 Jeruzalémská 1283/9 Praha 1
 Kozácká 289/9 Praha 10
 Malá Štupartská 1028/9 Praha 1
 Moskevská 1464/61 Praha 10
 Moskevská 374/27 Praha 10
 Na Míčánkách 901/6 Praha 10
 Na Mlejnku 1238 Praha 4
 Nad Vodovodem 2028/63,2029/61,2030/59
 Národní 1987/22 Praha 1
 Národní 20/116 Praha 1
 Nemocnice Česká Lípa Dětská poliklinika
 Nemocnice Česká Lípa Monoblok LAMELA I
 Nemocnice Česká Lípa Monoblok LAMELA II
 Nemocnice Česká Lípa Poliklinika
 Norská 1253/4 Praha 10
 Novorosijská 1042/2,1043/4,1044/6,1045/8 Praha 10
 Rybná 732/25 Praha 1
 Rybná 694/22 Praha 1
 Smolenská 42/29 Praha 10
 Sportovní 824/12 Praha 10
 Štěpánská 630/53,630/57 Praha 1
 Taškentská 1413/8,1414/6,1415/4,1416/2 Praha 10
 Turkmenská 1417/8,1418/6,1419/4,1420/2 Praha 10
 U Roháčových kasáren 188/18 Praha 10
 Uhelný Trh 432/2 Praha 1
 Uzbecká 1409/8,1410/6,1411/4,1412/2 Praha 10
 Uzbecká 1463/1 Praha 10
 V úžlabině 2055/16,2056/15,2057/20
 Volyňská 933/20 Praha 10
 Vršovická 1462/66 Praha 10
 Vršovická 882/12 Praha 10
 Vršovická 1229/25 Praha 10
 Vršovická 832/97 Praha 10
 Záběhlická 1796/79 Praha 10
 Zlatnická 1129/8 Praha 1
 Želivecká 2801/26,2799/28,2798/30 Praha 10
 Žitomírská 781/48 Praha 10
 28. pluku 1031/56 Praha 10
 28. pluku 1228/24 Praha 10
 28. pluku 295/37 Praha 10
 28. pluku 119/33 Praha 10
 28. pluku 880/34,881/36 Praha 10
 28. pluku 1208/22 Praha 10
 28. pluku 1046/39 Praha 10
 Konopišťská 1056/9 Praha 10
 Nad Vodovodem 2031/4,2032/42,2033/44 Praha 10
 Nučická 1830/38,1831/40 Praha 10
 Ostružinová 2936/3,2935/5,2934/7,2933/9 Praha 10
 Průběžná 1823/57,1824/59 Praha 10
 Průběžná 1825/61,1826/63 Praha 10
 Průběžná 1827/65,1828/67,1829/69 Praha 10
 Průběžná 1941/62,1940/60 Praha 10
 Průběžná 1939/58,1938/56 Praha 10
 Průběžná 1943/66,1942/64 Praha 10
 Průběžná 1945/70,1944/68 Praha 10
 Záběhlická 1796/79 Praha 10
 Branická 86 Praha 4
 Palác ADRIA Praha
 Rohanský Palác Praha
 Nosticův palác Praha
 Výrobna televizorů PANASONIC Plzeň a další ...

 Termohydraulické řešení oboru vytápění představuje nejvyšší účinnost regulačních procesů
 a tím i nejvyšších úspor tepla regulační technikou, při zachování projektované vnitřní
 teploty vytápěných místností. V otopných soustavách se nevyskytují poruchy, běžně známé
 u klasicky projektovaného vytápění.
 
Nová technologie  řešení oboru zajistí nejúspornější dokonalé vytápění i Vám !

 je dokonale prověřena praktickým provozem v mnoha otopných soustavách. Můžete
 se spolehnout, že termohydraulicky řešené, správně instalované a provozované
 otopné soustavy nehlučí, netrpí nedotápěním koncových bodů a nejlépe ze všech
 otopných soustav využívají tepelné zisky k úsporám tepla.

 Pokud jste se nenašli v seznamu spokojených uživatelů
termohydraulických soustav,
 nevadí. Pouhou změnou seřízení regulační techniky se zbavíte případných problémů
 s vytápěním, Vaše soustava získá termohydraulické vlastnosti a ušetříte více tepla.
 Vaše soustava bude navíc plně připravena na ekonomický provoz vytápění po
 zateplení stavebního objektu, bez dalšího přeregulování a vyvažování.
 Zkušený tým odborníků změní Vaši soustavu na termohydraulickou za zlomek 
 nákladů, které následně ušetříte ekonomickým provozem.
 
TERMOhydraulika - dokonalé řešení pro Vaše úspory tepla.

 =CRA=   Společnost pro techniku prostředí sekce 12  a  ENZA  

Teorie = Vše víme, ale nic nefunguje.
Praxe = Vše funguje, ale nevíme proč.
=CRA= Vše funguje a víme proč.

 Hydraulická stabilita

 Termická stabilita

 WORLD INNOVATION

 Poznámka =CRA= CENTROTHERM

 
Odstranění hlučnosti,náprava funkce soustavy
 a dosažení vysoce úsporného provozu, byly
 zajištěny bez jakýchkoliv demontáží nebo
 instalací nových armatur, pouhým seřízením
 stávajících prvků na hodnoty, stanovené

 termohydraulickým výpočtem.
Časové zatížení
 nájemníků bylo minimální, protože návštěva
 v jednotlivých bytech trvala průměrně 15 minut
.
 
 Jde o další příklad, který dokazuje, že každá
 otopná soustava osazená podle zák.406/2000
 potřebuje zajištění dvou hlavních podmínek
 správné a úsporné funkce, které klasickým
 projektováním a samotným osazením TRV
 zajištěny nejsou.
 
 Hlučnost a nízké úspory tepla regulační
 technikou, jsou v klasickém řešení oboru
 vytápění přisuzovány nepravým příčinám
 a vůbec nejsou řešeny vztahy mezi řídicími
 a řízenými veličinami regulačních procesů.
 Regulační technika pak nemůže na tepelné
 zisky reagovat jako na poruchovou veličinu
 regulace a výsledkem jsou fyzikální paradoxy,
 například téměř žádné úspory tepla zateplením
 budov, nízké (nebo dokonce žádné) úspory
 tepla regulační technikou a chybná funkce
 hlučného vytápění.

 Všechny zateplené i nezateplené budovy
 a všechny otopné soustavy osazené podle
 zák.406/2000 Sb., ke své úsporné funkci
 potřebují termohydraulické vyvážení.

 Termohydraulicky seřízená soustava byla
 BD Žalov předána 5.3.2009. Náklady se
 vrátily ještě do ukončení otopné sezóny,
 tj. cca za 2,5 měsíce.
 Hlučnost byla zcela odstraněna bez 
 bourání stropů a jakýchkoliv montážních
 zásahů, pouze správním seřízením prvků
 a pracovních parametrů otopné soustavy.

 
 1961 - 2009 48 let ve výzkumu, vývoji a projektování oboru vytápění. Pomůžeme i Vám.
 

 Žádné jiné řešení úspor není LEVNĚJŠÍ
 a ÚČINNĚJŠÍ než TERMOHYDRAULICKÉ.

 Klasické řešení šetřit teplo regulační technikou neumí, pomůže Vám TERMOHYDRAULIKA

15 minut a můžete šetřit teplo

 Tajemství úspor tepla nespočívá v návrhu
 a instalaci nových armatur, ale v seřízení
 otopné soustavy na správné hodnoty.
 

 Důkaz, že úspory tepla a tichý provoz nejsou vlastnostmi armatur, ale způsobu projektování soustavy

 Nechte si termohydraulicky
 seřídit otopnou soustavu