Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav a sítí.                   Svěřte svou tepelnou pohodu profesionálům.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění   Převody a pomůcky         HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum


 
 

 Zkušený pracovní tým specialistů v oborech ÚT - VZT  a  M+R

Termické vyvážení - světová novinka ve vytápění
centrotherm@seznam.cz

 

Vám zajistí vysoce kvalitní služby v oblastech
Projektování dynamických otopných soustav
Projektování oboru M+R
Projektování vzduchotechniky
Projektování tepelných čerpadel
Soudně znaleckých posudků
Měření funkčních parametrů a odstraňování závad ve vytápění
Hydraulického vyvažování otopných soustav a tepelných sítí
Termického vyvažování otopných soustav a sítí CZT
Odstraňování trakčního hluku v otopných soustavách
Úprav otopných soustav, sítí a tepelných zdrojů pro snížený odběr tepla při zateplování budov
Dodatečného termohydraulického seřízení regulační techniky
Zavádění nízkoteplotních parametrů teplonosné látky
Komplexního řešení energetických úspor v oboru vytápění a zateplování budov
Energetického poradenství pro investory
Odborného posouzení projektové dokumentace
Dílčích technických výpočtů pro obory ÚT, VZT a M+R
Konzultací a technické pomoci pro projektanty

Optimalizace otopných soustav panelových domů a tepelných sítí v sídlištích
Dosáhněte optimální funkce otopných soustav s plným využitím úspor tepla z tepelných zisků.
Termickým vyvážením změníte svou klasickou otopnou soustavu na termohydraulickou s plně automatickým ekonomickým
vytápěním a s nejvyššími úsporami tepla regulační technikou v historii. Plné využití tepelných zisků znamená až 40% úspor
tepla při vytápění bez snižování vnitřní teploty místností (na zkušebním vzorku bylo zateplením objektu získáno 48%).
AKTIVNÍ ÚSPORY TEPLA nově vyvinutým seřízením regulační techniky se tak blíží významu zateplování budov.

WORLD INNOVATION

K odstranění hlučnosti a poruchových stavů, k dosažení plných úspor tepla regulační technikou instalovanou
podle zákona 406/2000 Sb. i k zajištění plně ekonomického provozu, potřebují všechny otopné soustavy
 termické vyvážení.
Tímto vyvážením je dosaženo správného přenosu tepla, který je podmínkou správné a ekonomické funkce vytápění v nezateplených budovách a současně
úplnou přípravou otopné soustavy na ekonomický provoz po zateplení objektu.
Termicky vyvážená soustava již nevyžaduje žádné vnitřní úpravy po zateplení objektu a vyřešíte tím správnou funkci, ekonomiku vytápění, i oba provozní
stavy (před zateplením i po zateplení objektu)
jednorázově, s nejnižšími finančními náklady.