Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav a sítí.                                                     Úspornost stávajících soustav.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění   Převody a pomůcky         HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

 Vytápění, které bylo vyprojektováno a seřízeno klasicky, nešetří teplo dostatečně.
 
Poslední výzkum dokázal, že pouze jiným nastavením regulační techniky lze místo běžných 12% ušetřit až 40% tepla,
tedy veškeré teplo z tepelných zisků. Chybnou funkci nemusíme na vnitřních teplotách místností téměř vůbec
poznat a přesto klasická soustava v sobě obsahuje chyby, které brání plnému využití tepelných zisků k úsporám tepla.
Výzkum  poskytl nezvratné důkazy, že dynamické otopné soustavy potřebují ke své správné a plně úsporné funkci
termické vyvážení, kterým je zajištěna
termická stabilita.

Termickým vyvážením se také výrazně snižuje (často i zcela odstraní) trakční hlučnost a soustava je zároveň plně připravena
na bezporuchový a vysoce ekonomický provoz po zateplení objektu, takže ve vlastní soustavě pak již nejsou potřebné
žádné úpravy.
Termické vyvážení má výrazně kladný vliv i na stabilizaci pracovních poměrů vnějších rozvodných sítí a při termickém vyvážení
všech objektů společně připojených k síti dochází k podstatnému zlevnění výroby a distribuce tepla.

Termické vyvážení a termická stabilita  klasické soustavě chybí
a proto regulační technika nemůže šetřit teplo v plné úrovni tepelných zisků.
12% úspor je opravdu málo. Můžete získat až 40% úspor tepla 166 x levněji.

PROGRAM 166 od 30.4.2009 uvolněn pro všechny
AKTIVNÍ a PASIVNÍ úspory tepla jsou nezávislé, ale vzájemně se doplňují
Program pro SBD, SVJ, stavebníky a majitele rodinných domků, kteří nedosáhnou na DOTACE ZELENÝCH ÚSPOR
Z podrobné studie panelového domu VVÚ-ETA 8NP vyplynulo:
1% PASIVNÍCH ÚSPOR TEPLA zateplením stojí 103 135,31 Kč       1%
AKTIVNÍCH ÚSPOR TEPLA termohydraulickým seřízením stojí 619,50 Kč.
AKTIVNÍ ÚSPORY TEPLA novým seřízením regulačních prvků jsou 166,48 x LEVNĚJŠÍ, než úspory zateplením.
Zateplením panelového domu se ušetřilo 48,48% tepla za 5 000 000,-Kč.
Termohydraulickým seřízením prvků stávající soustavy, obsahující 84 těles, se působením tepelných zisků ušetří až 40% tepla za 24 780,-Kč,
přičemž běžné úspory regulační technikou činní 12%.
Při realizaci PROGRAMU 166 jde o nové seřízení soustavy, bez nákupu a instalace nových zařízení. Cena vychází na 295,-Kč/těleso,
z toho 175,-Kč stojí termohydraulický projekt a 120,-Kč termohydraulické seřízení soustavy.
PROGRAM 166 tak umožní dosáhnout významných úspor tepla 166 x levněji všem.

Ve všech soustavách nové seřízení prvků podstatně zvýší úspory

WORLD INNOVATION