Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav a sítí.                                Tepelné působení soustavy na průtoky.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění   Převody a pomůcky         HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

 

 řeší, reguluje a spoří TEPLO a průtoky jsou tomuto účelu fyzikálně přizpůsobeny.

 TEPELNÉ působení soustavy ovlivňuje zdvih kuželek
 termostatických ventilů i všech ostatních regulačních
 prvků, řízených
teplotou. Zdvih kuželek má na tlakové
 ztráty (a tím i na průtoky) podstatně větší vliv, než
 projektované seřízení tzv. "druhé regulace", kterým
 projektant v klasickém projektu "zajišťuje požadované
 průtoky". Ve skutečnosti v klasicky projektované
 soustavě průtoky média projektem zajištěné nejsou,
 protože vliv
teplotou řízeného zdvihu kuželek převažuje
 nad vlivem projektovaného seřízení "druhé regulace".
 Vliv zdvihu kuželek je tak velký, že změna
teploty
 o 1°C může zvýšit hydraulický odpor celé soustavy
 o 484% a změna o 2°C dokonce zvýší hydraulický
 odpor až k nekonečnu.
 Klasické projektování se přitom zabývá určením
 provozního seřízení "druhé regulace", ale zdvihem
 kuželek nikoliv. Zdvih kuželek je ponechán náhodě
 a skutečné tlakové ztráty v provozních podmínkách
 tedy mohou být jakékoli, třeba až nekonečně veliké.
 Protože určení tlakových ztrát je jedním ze základních
 cílů projektu, je tedy otázkou, PROČ SE OTOPNÁ
 SOUSTAVA VLASTNĚ PROJEKTUJE.

 Při klasickém projektování nejsou známy a požadovány
 průtoky topné vody, které by fyzikálně odpovídaly přenosu
 
tepla a tepelnému působení otopné soustavy na tlakové
 ztráty, přičemž požadované průtoky jsou výchozím
 podkladem pro hydraulické vyvažování a je tedy otázkou,
 PROČ SE OTOPNÁ SOUSTAVA VLASTNĚ VYVAŽUJE.
 Pokud nemohou být v reálném provozu otopných soustav
 řešeny a v praxi nastaveny fyzikálně správné funkční
 parametry otopných soustav, pak nemohou být řešeny ani
 aktivní úspory tepla regulační technikou v úrovni tepelných
 zisků.

 Ale přece právě kvůli nim investujeme astronomické
 finanční prostředky do výroby a instalace regulační
 a vyvažovací techniky i do nákladného projektování
 a nákladného vyvažování otopných soustav a rozvodných
 sítí.
 
TERMOhydraulika se zabývá tepelně řízenými regulačními
 procesy a ekonomikou výroby, distribuce i racionálně
 regulované spotřeby
tepelné energie.

 Nejlevnější tepelná energie je ta vůbec nevyrobená a zbytečné výrobě tepla dnes dokážeme zabránit

 dokáže řešit tepelné sítě bez zbytečného přebytku tepla na jejich počátku, dokáže řešit
 otopné soustavy s minimalizací výroby tepelné energie a dokáže zabránit opakovaným

 zátopovým stavům  s neekonomicky opakovanou akumulací tepla do tepelných zařízení i stavebních konstrukcí budov. Při
 stejné úrovni dosažené tepelné pohody můžeme tedy vyrábět tepelné energie méně.
 

 
TERMOhydraulika je univerzálním a komplexním řešením pro všechny druhy otopných soustav a tepelných sítí. Revolučním způsobem umožňuje 
 zefektivnit poměr mezi vyrobenou a racionálně spotřebovanou tepelnou energií.

 
Na TERMOhydraulickém řešení vydělají všichni, při nejúspornějším vytápění měst a sídlišť v historii. ...

Zateplováním  dnes  dokáže stavebnictví  šetřit  teplo pasivně  a TERMOhydraulika  přidala  aktivní  úspory  tepelné  energie.