Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.                                                           Know-how pro 21.století

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění   Převody a pomůcky         HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

 

 

 

 Hydraulické a hydronické vyvážení

 Termické vyvážení

=CRA=DELTA Research Thermohydraulic

 V oboru vytápění je světově nové know-how.  Kdekoliv je aplikováno,vždy napraví původní chybnou funkci, odstraní hlučnost a zajistí až dvojnásobné úspory tepla
 regulační technikou, než klasický projekt. Všechny výpočty jsou jiné, než klasické. Prý je z jiné planety. ...
 Ale o žádný zázrak nejde. Je to jen důsledně dodržení fyzikálních principů platných pro výrobu, distribuci a spotřebu tepla v dynamických otopných soustavách,
 skutečně projektovaných jako soustavy TERMICKÉ.
 Dodržení těchto zásad je pochopitelně vázáno na řádově složitější návrhové algoritmy a výpočty, ale
dosažené výsledky jsou skutečně impozantní.
 Jediným termohydraulickým seřízením regulační techniky a provozních parametrů je soustava automaticky vyvážena hydraulicky, hydronicky i termicky a regulační 
 procesy pak fungují na principu autoregulace s plně kontrolovanými vztahy mezi řídicími a řízenými veličinami a se 100% účinností všech regulačních procesů.
 
 Dokonalá funkce, eliminace hluku, nejúčinnější regulační procesy, stabilizace hydraulických poměrů,
 plné úspory tepla z tepelných zisků, minimalizace teplotních parametrů nosiče tepla, odstranění zkratů,
 přiřazení tlakových ztrát k řídicím teplotám, minimalizace tepelných ztrát potrubních rozvodů, plně
 zkoordinovaná součinnost obou složek kombinované regulace, dodržení návratové teploty v bodě
 směšování, nedeformované charakteristiky akčních prvků regulace, úplné termohydraulické vyvážení
 již ve fázi projekčního řešení, shodná střední teplota ve zdroji i na prahu spotřebičů, úplná diagnostika
 s odstraněním všech poruchových stavů klasického řešení, možnost provedení plnohodnotné topné
 zkoušky při libovolné vnější teplotě, úplný popis chování dynamických soustav matematickým 
 modelem s možností optimalizace všech funkčních i ekonomických parametrů vytápění a nejvyšší
 dosahované úspory tepla regulační technikou, znamenají úspory tepla pro spotřebitele i dodavatele.

 
K cca 50% pasivních úspor zateplením budov přibylo cca 40% AKTIVNÍCH ÚSPOR TEPLA, ale přitom
 
166 x LEVNĚJI. Součtové PASIVNÍ + AKTIVNÍ ÚSPORY TEPLA tak dosahují i více než 80% a snové
 hranice přiblížení panelových domů k nízkoenergetickým budovám.


 
PASIVNÍ a AKTIVNÍ ÚSPORY TEPLA na sobě nejsou závislé a lze je aplikovat společně, nebo odděleně.
 Lze tedy zvyšovat úspory tepla regulační technikou z běžných 12% až na 40% i v objektech nezateplených a soustava je tím již automaticky upravena
 na provoz po zateplení objektu. V době do zateplení stavebních konstrukcí soustava zvýší úspory tepla na cca 40% a po zateplení objektu o dalších
 cca 50%, přičemž dodavatel tepla může přejít na výrazně ekonomičtější nízkoteplotní parametry. Ty současně umožňují budování multivalentních
 systémů, aplikace levnějších materiálů a VE VYTÁPĚNÍ SE ZLEVNÍ VŠECHNO. ...
 Vůdčí pozice TERMOHYDRAULIKY v řešení oboru vytápění vznikla přirozenou cestou,dokončením prací špičkových německých odborníků a déle než
 30 let trvajícím vývojem, který nebyl nijak dotován. TERMOHYDRAULICKY seřízené soustavy uspoří veškeré teplo z tepelných zisků.

            Přejeme Vám dokonale úsporné a nehlučné vytápění s termohydraulikou !

 

 Mimozemská technologie ?

 Bez úspor tepla by planeta zahynula