Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.                    ENVIRONMETÁLNÍ STRATEGIE STP a =CRA=

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění   Převody a pomůcky         HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

 VYRÁBĚJME MÉNĚ TEPLA BEZ OMEZENÍ SPOTŘEBY!

Aktivní úspory tepla při vytápění

        to umožňují !

Výroba tepelné energie je nevratný proces
Jednou vyrobenou energii již nelze vrátit do podoby ubývajících
fosilních paliv a celý proces provázejí zajímavá čísla:
Cca 70% veškeré energie spotřebované v terciální sféře představuje
potřeba tepla na vytápění, přičemž seriózními studiemi prokazované
tepelné zisky (z oslunění, vaření, koupání, provozu 
elektrospotřebičů, z pobytu osob, atd.) činí až 40% tepla, které pro
vytápění potřebujeme. Reálné úspory tepla regulační technikou
přitom však nečiní 40% potřeby tepla na vytápění, ale jen
asi 10% až 15%, takže něco je špatně a 25% - 30% tepla zbývá ušetřit.
Špatně je způsob, jakým s vyrobenou tepelnou energií hospodaříme
a jak projektujeme otopné soustavy i regulační techniku.
Enviromentální strategie STP a =CRA= se proto v oblasti
výzkumu a vývoje oboru vytápění zaměřila napři projektování otopných soustav a regulační techniky. 
Nacházíte se na stránkách s důkazy o tom, že otopné soustavy 
a regulační techniku lze projektovat s úsporami tepla v úrovni 
tepelných zisků a velmi významně tím přispět k trvale 
udržitelnému stavu životního prostředí, dokonce k jeho zlepšení.
Naše stránky ukazují konkrétní příklady v praxi aplikovaných metod 
projektování, které umožňují zcela eliminovat zbytečnou nadvýrobu 
energie v tepelných zdrojích a vyrábět podstatně méně tepla, bez 
omezení úrovně tepelné pohody na straně jeho spotřeby. 
Nový způsob hospodaření s tepelnou energií přitom nevyžaduje 
žádné náklady, protože se odehrává výlučně v oblasti projektování 
oboru. Jde jen o to, zpřístupnit informace všem a odstranit z oboru 
fyzikálně nepodložené představy, dohady a mýty.

       SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ
                                           a
                       =CRA=CENTROTHERM

 Životní prostředí je otázkou všech a proto nové řešení patří všem, bez ohledu na komerční záměry a cíle jednotlivců nebo firem. 
 
Odstraněním nedostatků klasického projektování  získáváme bez nákladů téměř stejné úspory energie jako zateplením budov. 

 Podporujeme tvůrčí osobní iniciativu lidí v podnikání.        Chceme proto přispět k tomu, aby informace byly přístupné každému.
 Investovali jsme astronomické částky do regulační techniky a do zateplování budov.Výhody aktivních úspor tepla jsou zdarma.

Intelligent Energy Europe

 SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ     odborná sekce 12             =CRA=CENTROTHERM          ORIGINAL=CRA=SOFTWARE

Co nejlépe využívat

vyrobenou energii

Nejlevnější je energie nevyrobená

Naší specializací je co nejefektivnější využívání vyrobené tepelné energie pro účely vytápění ve všech otopných zařízeních,
výzkum, vývoj a projektování systémů s nejvyššími dosažitelnými úsporami tepla regulační technikou.