Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.                                                                             Výzkum je jen zboží.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění   Převody a pomůcky         HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

1961 - 2008 je 47 let zkušeností s projektováním, výzkumem a vývojem oboru vytápění s mnoha poznatky, které vždy znamenaly
krůček vpřed.
První použití průtokového součinitele Kv pro navrhování radiátorových armatur, výpočet ochlazení vody v otopných soustavách,
výpočet tepelných ztrát budov s teplotami vzduchu, výpočet výkonů článkových otopných těles s bočním osáláním, nové vztahy
pro výpočet kvalitativní i kvantitativní regulace, nové vztahy pro výpočet TRV bez předregulace a s předregulací, výpočet zkoordinované
funkce kombinované regulace vytápění, zavedení regresního polynomu pro výpočet vyvažovacích armatur, výpočet termického vyvážení
a mnohé další, vždy znamenaly pokrok, který svět následoval, nebo teprve bude následovat.
Dokonce i samotný název "dynamické otopné soustavy" pochází z dílny, kterou si můžete koupit.
Termohydraulické řešení a vyvažování otopných soustav a rozvodných sítí, je prostředkem pro současnost i budoucnost vytápění budov,
pro zajištění ekonomické výroby, distribuce a účinné regulace tepla.
Nad rámec dosud publikovaných poznatků termohydraulika obsahuje potenciál, který v oblasti výzkumu a vývoje přináší stále nové
inovace pro projektování, instalace, i pro výrobu regulační techniky.
Přechod od hydraulického k termohydraulickému řešení oboru vytápění znamená revoluční změnu v možnostech úspor tepla,
v úpravách otopných soustav po zateplení budov a v mnoha dalších aplikačních oblastech.
Odpovídá na všechny kritické otázky současné praxe v oboru vytápění a dokáže je novým způsobem úspěšně řešit.


WORLD INNOVATION