Aktivní úspory tepla            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav    Tvorba projektových podkladů   Projektujeme vytápění správně ?      Projekt uspoří víc než zateplení ?      Orientační ceny

Možnost přesného určení velikosti všech součástí otopných zařízení významně snižuje pořizovací a provozní náklady na vytápění.                        Úspory projektem T-H a zateplením objektu

 Z čeho vznikla hodbota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně     Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

 zateplení budov a nové termohydraulické řešení poskytují maximum.

80,34%! při ti = 20°C i = 0,6

 Až 80% tepla můžete ušetřit
 
spojením Termohydraulického řešení soustav
 s úpravami obvodového pláště při zateplování
 budov.
 
Pro objektivní hodnocení bývají úspory tepla
 vztaženy k průměrné vnější teplotě v otopném
 období (v teplotní oblasti -12°C například k vnější
 teplotě te = +4°C).

 
 Pasivní úspory tepla zateplením objektu:

 
Při te = -12°C a větrání i = 0,6/h
 
117877,05 - 60730,49 = 57146,56 W = 48,48%
 
 Při te = +4°C a větrání i = 0,6/h
 
60977,67 - 33331,28 = 27646,39 W = 45,34%

 Aktivní úspory tepla regulační technikou:
 
 
Tepelné zisky z oslunění, vaření, koupání, provozu
 elekrospotřebičů a z pobytu lidí, činí při průměrné
 vnitřní teplotě ti = 20°C a vnější teplotě te = +4°C
 cca 35% až 40% celoroční spotřeby tepla.


 U
Termohydraulicky řešených otopných
 soustav s volným proporcionálním pásmem
 se veškeré tepelné zisky transformují do úspor
 tepla
, protože regulační prvky nemusejí
 kompenzovat nesoulad hydraulických poměrů
 a průtoků média s požadovaným přenosem tepla
 a jím dosaženou aktivační teplotou teplotních čidel.

 
 I při uvažované spodní hranici úspor tepla je
 je tak dosahováno hodnot až
 45,34 + 35 = 80,34% úspor energie na vytápění.

 U
Termohydraulicky řešených otopných
 soustav s původní otopnou plochou
 
jsou navíc ještě výrazně sníženy ztráty tepla
 v potrubí a současně je významně posílena
 účinnost regulace ve všech (i koncových) bodech.

 Termohydraulicky řešená soustava s původní otopnou plochou po zateplení objektu
 pracuje bez změny původních průtoků, hydraulických poměrů a původního seřízení regulační techniky, instalované podle zákona č.406/2000 Sb.
 Adekvátní úpravou teplotních parametrů média, přesně odpovídajících  požadavkům na odběr tepla po zateplení objektů, jsou fyzikálně správné
 průtoky a původní hydraulické poměry v sítích stabilizovány plynulým vytápěním, bez neekonomicky opakovaných zátopových stavů. Upravené
 teplotní parametry, spolu s fyzikálně správnými průtoky média, zajišťují shodnou střední teplotu média ve všech bodech soustav a sítí bez ohledu
 na vzdálenost spotřebičů od zdroje tepla. Narozdíl od klasické soustavy se proto nejvyšší účinnost ekvitermní regulace projeví u každého spotřebiče
 tepla stejně.
Protože fyzikálně správné průtoky média ve všech bodech soustav a sítí garantují správný přenos tepla a tím správně aktivují lokální
 teplotní čidla TRV, je dosažena i nejvyšší účinnost lokální kvantitativní regulace ve smyslu úspor tepla.

 ORIGINAL=CRA=SOFTWARE

 je moderním řešením dynamických otopných soustav  s maximalizovanými úsporami tepla.

 =CRA=CENTROTHERM, SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost a ENZA s.r.o.
doporučují
Termohydraulické řešení otopných soustav s a rozvodných sítí.šetříte

inovací

 Hydraulická stabilita

 Termická    stabilita
 SVĚTOVÁ NOVINKA