Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.                        Studie zateplování budov a ÚT - Ćást HSV.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky         HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

  Teploty ve schodišti

 

 Měrný tepelný výkon objektu VVÚ - ETA , 8NP, 24 bytových jednotek

SW ATH  - qm W/m3

ORIGINAL=CRA=SOFTWARE

SW ATH  - qm W/m2

ORIGINAL=CRA=SOFTWARE

Obr.6

Obr.7

 Obr.6 ukazuje hodnoty měrného tepelného výkonu
 vztaženého na 1m3 obestavěného prostoru objektu
 před zateplením a po zateplení obvodového pláště,
 při různé úrovni větrání místností.
 Hodnoty s intenzitou větrání i = 0,6/h odpovídají
 cca 50% snížení potřeby tepla pro vytápění a lze
 je použít jako vodítko pro plánování 4 až 8mi
 podlažní bytové výstavby obdobného typu.
 Se snižujícími se hodnotami koeficientů prostupu
 tepla stavebních konstrukcí se zmenšují i rozdíly
 mezi stavebními konstrukčními soustavami
 nabývá významu spíše stavební dispozice objektů.
 
 Z hodnot měrného tepelného výkonu "qm" lze
 přímo vyčíst i vliv větrání na tepelné ztráty objektu.

 Provedeme Vám výpočty tepelných ztrát

 Obr.7 obsahuje tytéž hodnoty měrného tepelného
 výkonu, vztažené k podlahové ploše objektu.

Studie zateplování budov a ÚT 2005
má dvě samostatné části.
Část HSV, ze které jsou zde uvedené ukázky,
obsahuje koeficienty prostupu tepla
původních stavebních konstrukcí
a výpočet koeficientů prostupu tepla
po jejich zateplení,
podrobně se zabývá výpočty větrání
a řeší mikroklima testovaného objektu
ve čtyřech různých provozních režimech.
Získané výsledky jsou promítnuty
do ekonomického zhodnocení
a vyčíslení úspor tepla, včetně
fyzikálně správného rozpočítání
nákladů na vytápění pro jednotlivé byty.
Fyzikálně správné je toto rozpočítání
proto, protože se při něm nevychází
ze zjednodušujících legislativních
předpokladů, ale ze skutečných
a fyzikálně přesných tepelných ztrát.