Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.                         Studie zateplování budov a ÚT - část HSV.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

 Ukázka průběhu teplot ve vertikálním pásmu nevytápěného schodiště objektu VVÚ - ETA, 8NP, 24 bytových jednotek

 ORIGINAL=CRA=SOFTWARE

 ATH  komparace 2 te min

 ATH  komparace 2 te max

Obr.3

ORIGINAL=CRA=SOFTWARE

Obr.4

 Obr.3 demonstruje výstupní data výpočtu průběhu
 teplot ve schodišti, ze software Superdim ATH,pro
 nezateplený a zateplený stav objektu při nejnižší
 uvažované vnější teplotě.
 Fyzikálně přesné hodnoty "Qc do tv" byly získány
 výpočtem s teplotami vzduchu na obou stranách
 stavebních konstrukcí, hodnoty "Qc do ti" značí
 výsledky zjednodušeného výpočtu dle ČSN060210,
 s výslednou teplotou "ti" a s přirážkami na
 vyrovnání vlivu chladných stěn.
 Na výsledcích je dobře patrné, že zateplením
 obvodového pláště objektu se zvyšují i teploty
 v nevytápěných místnostech.
 Tepelné ztráty nezateplených vnitřních konstrukcí
 sice mohou vyjímečně převýšit tepelné ztráty
 konstrukcí vnějších, ale absolutní hodnoty
 tepelných ztrát klesají u obou druhů konstrukcí.

 Obr.4 je dobrou ukázkou, jakých chyb se občas
 při hodnocení pasivních úspor tepla dopouštíme.
 Z výsledků je dobře vidět, že vliv zateplení objektu
 se zvyšující se vnější teplotou klesá a neuvážené
 manipulace s výsledky výpočtů tepelných ztrát
 provedených například pouze pro te = -12°C
 mohou vést ke zkreslenému hodnocení.
 Z toho také vyplývá, že i u téhož hodnoceného
 objektu mohou být celoroční pasivní úspory tepla
 v jednotlivých létech různé, podle klimatických
 podmínek a podle průměrné vnější teploty za
 hodnocené období.
 Ve vztahu k finančním úvěrům se tedy mohou
 projevit fyzikálně zdůvodnitelné disproporce,
 protože úspory tepla jsou proměnnou, nikoliv
 konstantní hodnotou.

 měrný tepelný výkon VVÚ-ETA