Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.                              Kvalitativní regulace po zateplení budov.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

 zachová po zateplení budov nejen průtoky, ale i směšovací poměry regulace

 Při fyzikálně správném průtoku
 Otopná tělesa -
měnit nemusíte
 Čerpadla -
měnit nemusíte
 Potrubí -
měnit nemusíte
 Armatury -
měnit nemusíte
 Směšování -
měnit nemusíte
 Seřízení arm. -
měnit nemusíte
 Vyvážení -
měnit nemusíte
 
 
Naopak můžete mít soustavu TERMOhydraulickou


Vám přitom zajistí nízkoteplotní
parametry teplonosného média,
s nejúspornějším provozem
vytápění sídlišť v celé historii.

ORIGINAL=CRA=SOFTWARE

 Nízkoteplotními parametry topné vody se kromě bezpříkladných úspor tepla dosáhne:
 
Hygieničtějšího vytápění omezením spalování organického prachu na povrchu těles.
 Až dvojnásobného prodloužení životnosti všech zařízení snížením dilatačního namáhání materiálu.
 Zvýšení bezpečnosti provozu veškerého zařízení.
 Snížení nákladů na zabezpečovací zařízení (jištění proti přetlaku).
 Rozšíření možností aplikací plastových potrubí ve vytápění.

Výstupní data směšovacích poměrů konkrétního objektu řešeného v roce 2005

 Každou otopnou soustavu lze téměř bez nákladů změnit na TERMOhydraulickou,
 s dokonalou funkcí a s nejvyššími úsporami tepla regulační technikou.

  Šetříte inovací, která znamená nové řešení oboru vytápění a kvalitativní skok od postupů a metod,  které fyzikálně zdůvodnit nelze.   Inovační 
   metody představují náhradu konvencí a navyklých postupů fyzikálně zdůvodněným racionálním řešením, o kterém mají investoři právo vědět vše. 
   Investoři i projektanti se mohou na nás kdykoliv obracet z žádostí o poskytnutí podrobných informací.

   

  
 

 Hydraulická stabilita

 Termická   stabilita
 SVĚTOVÁ NOVINKA