Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.                                  Orientace a stručné info pro zákazníky.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

 

Jsme zde pro Vás a proto Vám poskytneme ty nejlepší služby, jakých jsme schopni

  O postupech řešení Vaší zakázky máte právo vědět vše.
   Setkáte se s ochotou skutečně vyřešit Váš problém a odpovědět na všechny otázky, které s tím souvisejí.

  Veškeré prostředky jsou k dispozici i projektantům a konkurenčním firmám.
   Každý může využívat potenciálu i některých výsledků výzkumu a vývoje oboru, provedeného u nás.

  Montážním firmám umožníme využívat nových výsledků vývoje a výzkumu v praxi
   a posílit tak jejich konkurenceschopnost významným rozšířením nabídky služeb pro získání a realizaci jejich zakázek.

  Investorům a stavebníkům zajistíme TERMOhydraulické projekty,
  se všemi výhodami zvýšených úspor tepla regulační technikou. Stávající soustavy změníme na TERMOhydraulické.

 Provedeme vysoce kvalitní dílčí výpočty
 tepelných ztrát budov, komínů, směšovacích okruhů, potrubí, armatur, otopových křivek, TERMOhydraulického vyvážení, atd.

 Zajistíme veškeré úpravy otopných soustav, rozvodných sítí a zdrojů tepla
 po zateplení budov, přechod na nízkoteplotní parametry s nejúspornějším provozem v historii vytápění sídlištních celků.

Používáme software, určený pro výzkum a vývoj oboru vytápění

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost

 Každou stávající otopnou soustavu změníme na soustavu TERMOhydraulickou
 s dokonalou funkcí a s nejvyššími dosažitelnými úsporami tepla instalovanou regulační technikou.

 TERMOhydraulika patří k nejlepším metodám projektování oboru ÚT na světě. 
  Je používána v tepelném hospodářství jaderných elektráren i v kosmických technologiích. Dnes je aplikována ve vytápění
  a je ideální pro řešení oboru vytápění, kde lze kromě úspor tepla navíc komplexně optimalizovat i prvky otopných soustav.

  TERMOhydraulicky vyvážené primární a sekundární rozvodné sítě
   výrazně zefektivní výrobu a distribuci tepelné energie a umožní přechod na nejúspornější nízkoteplotní parametry média.

 Program 166 x LEVNĚJŠÍ ÚSPORY TEPLA PRO LIDI BEZ DOTACE

 Hydraulické vyvážení

 Termické vyvážení
 světová novinka