Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.                                                              =CRA= Projekt servis STP.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

Inovace v oboru vytápění

Projekt servis
Poskytujeme všestrannou pomoc investorům, dodavatelům tepla,
správcům rozvodných sítí, stavebním bytovým družstvům,
výrobcům tepelných zařízení i projektantům
v oblasti projektových služeb a know-how.
Pomůžeme odstranit problém, který se vám ani nejpečlivějším
klasickým řešením odstranit nepodařilo.
Zajistíme, aby zařízení pracovalo ekonomicky
a současně odpovídalo stavu po zateplení budov.

VYTÁPĚNÍ a VZDUCHOTECHNIKA
včetně měření provozních parametrů,
diagnostiky, vyvažování
a nápravy funkce tepelných a vzduchotechnických zařízení,
se zajištěním zvýšených úspor tepla regulační technikou.
Ve spolupráci
se SPOLEČNOSTÍ PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ
a s kooperujícími firmami poskytujeme
KOMPLEXNÍ PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY
pro Vaše ÚSPORY TEPLA.

 Projekt servis  Vám aplikací software  pro výzkum  a vývoj pomůže vyřešit problémy  s vytápěním.

know - how for heating 

1991 - 2009

 Naše know-how je používáno v zahraničí.

Hydraulické vyvážení

Termické vyvážení
 
WORLD INNOVATION

 Moderní technologie zvládne Váš problém v oborech

 Proč neprojektujeme klasicky

 PROGRAM 166 x levnější úspory tepla