Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.                                      Nová perspektiva pro montážní firmy.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkumTermohydraulika

pro montážní firmy

Montáž

zařízení

1983 - 1.generace - Hydraulika
Hydraulicky se navrhovaly otopné soustavy již dávno před tímto datem,
ale cca v roce 1983 je plně dokončen výzkum
hydraulické stability,
jejíž praktické zajištění se realizuje po roce 1989 ve formě hydraulického
vyvažování. Výhody: Dokonalé vyvažovací armatury vč. přístrojového
vybavení. Nevýhody: a) Vyvažované průtoky jsou chybné a nezajišťují 
přenos tepla ke spotřebičům. b) Prakticky nereálné ani při nasazených,
ani při sejmutých hlavicích TRV, protože není zajištěn projektovaný
hydraulický odpor koncových prvků ovlivňující průtoky celou soustavou.
1990 - 2.generace - Hydronika
Požadavkem, aby vyvažované průtoky odpovídaly projektovanému
přenosu tepla, je částečně odstraněna nevýhoda a), ale ostatní 
nevýhody zůstávají nevyřešeny. Soustavy jsou po provedeném vyvážení 
 opět funkčně nevyvážené, protože chybí
termické vyvážení, které zajišťuje
termickou i hydraulickou stabilitu při projektovaných teplotách místností.
Dnes - 3.generace - Termohydraulika
Dokonale hydraulicky i termicky vyvážené otopné soustavy 
a) garantují až dvojnásobné úspory tepla regulační technikou
b) jsou již automaticky připraveny na ekonomický provoz po zateplení
stavebních objektů. 

 Jen v ČR se jedná cca o 1 505 000 bytů  připojených na CZT, v nichž by termické vyvážení přineslo každoroční úspory cca 9 632 000 000 Kč,
 nejen pro finální odběratele, ale i pro dodavatele a distributory tepla. Při plném uplatnění významu termického vyvážení tedy všechny montážní firmy čeká velké
 množství práce, která přitom nevyžaduje žádné vedlejší náklady, protože spočívá pouze v jiném seřízení regulačních prvků.

WORLD INNOVATION

 Spojte se s námi v úsilí o dosažení plných úspor tepla regulační technikou a v úpravách otopných
soustav pro bezporuchový ekonomický provoz před zateplením i po zateplení budov.

Funkční význam termického vyvážení
Termické vyvážení dynamické otopné soustavy garantuje
a) Otopnou soustavou proudí průtoky, odpovídající
požadovanému přenosu tepla a požadovanému
tepelnému výkonu všech otopných těles, bez ohledu
na vzdálenost od tepelného zdroje a počet podlaží
vytápěných objektů.
b) Termickým vyvážením je zaručena
termická stabilita
dynamické soustavy, která znamená, že projektované
průtoky nastanou právě při projektovaných teplotách
vytápěných místností.
Tím dochází k nové funkci, kterou klasicky projektovaná
regulační technika plnit nemohla.
Projektované průtoky, i tlakové ztráty, jsou funkčně
přiřazeny k řídicím teplotám místností a TRV se tak
z pouhého omezovače teploty stávají skutečnou regulační
technikou, která může reagovat na teplotní stav prostředí
při významné stabilizaci hydraulických poměrů v sítích.
Termické vyvážení je též podmínkou správné funkce vytápění
sníženými teplotními parametry po zateplení budov.


Energetický význam termického vyvážení
Nová funkce regulační techniky umožňuje v plné míře
reagovat na působící tepelné zisky a zajišťovat úspory tepla
v jejich plné úrovni, tj. až 40% potřeby tepla pro vytápění,
bez snižování vnitřní teploty místností.
Instalací regulační techniky podle zákona 406/2000 Sb.,
se přitom (včetně snižování vnitřní teploty místností) dosahuje
úspor jen 10% až 15%.
Všechny otopné soustavy potřebujeme proto termicky vyvážit.