Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?      Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.                                                      Kategorie projektů vytápění.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum


 Vytápění představuje 75% Vašich nákladů na bydlení a za 60 let se náklady vyrovnají ceně objektu.
Ve stavebnictví neexistuje obor s podobnými provozními náklady a už vůbec ne obor, kde by tyto náklady tolik závisely na kvalitě projektu.
Otopné zařízení nesmí být poddimenzováno, protože by nezajistilo tepelnou pohodu a nesmí být předimenzováno, protože by nemohlo pracovat s plnou účinností.
  Ať již jde o vytápění jednoho objektu nebo celého sídliště panelových domů, měli byste vědět:
PROJEKTY VYTÁPĚNÍ DNES STEJNÉ NEJSOU.
Rozdíly ve kvalitě zpracování jsou přitom doslova generační.
1.generace - hydraulické projekty - úprava soustavy cca 50,-Kč/těleso
Podíl na trhu cca 98%. Pracují jen s hydraulickými výpočty, proto zajišťují pouze přenos teplonosné látky, ale nikoliv přenos vlastního tepla
od tepelného zdroje ke spotřebičům. Ze 40% tepelných zisků průměrně dosahují úspor cca 10 - 12% potřeby tepla na vytápění, při snižování
vnitřní teploty místností uživatelem bytu.
2.generace - hydronické projekty - úprava cca 120,-Kč/těleso
Podíl na trhu cca 1,5%. Řeší přenos tepla od zdroje ke spotřebičům, ale nikoliv aktivní úspory tepla regulačními procesy.
Pracují s vyšší
hydraulickou stabilitou, ale nikoliv se zkoordinovanou činností složek kombinované regulace a s odpovídajícím seřízením
regulační techniky, neobsahují termické vyvážení, takže úspory tepla ze 40% tepelných zisků činí cca 15 - 20% při snižování vnitřní teploty.
1. a 2. generace projektování oboru vytápění vycházely z jednoduchých výpočtových algoritmů, které
NEUMOŽŇOVALY FUNKCI D.O.S.
OPTIMALIZOVAT

a NEUMOŽŇOVALY PROJEKTEM ŘEŠIT ÚSPORY TEPLA.
3.generace - termohydraulické projekty -  přímé řešení úspor tepla - úprava cca 175,-Kč/těleso
Podíl na trhu cca 0,5%. Řeší AKTIVNÍ ÚSPORY TEPLA REGULAČNÍ TECHNIKOU a světově nové termické vyvážení, jehož výsledkem je
termická stabilita s plnými úsporami tepla z tepelných zisků, tj.cca 40% bez snižování vnitřní teploty.
Ve spojení se zateplením objektů dosahují celkově
až 80% úspor tepla proti původní hodnotě v nezateplených objektech, a to dokonce
při zajištění intenzity výměny vzduchu i = 0,6 h-1, takže se nemusí riskovat vznik plísní omezením větrání pod hodnotu i = 0,3 h-1, kdy plísně
vznikají. 3.generace projektů splňuje podmínky nejkvalitnější služby v oboru vytápění na trhu EU.
TERMOHYDRAULICKY UPRAVENĚ SOUSTAVY jsou svým odlišným seřízením stávající regulační techniky již automaticky připraveny na
nejekonomičtější provoz po zateplení objektů a přitom současně zajišťují plné úspory tepla z tepelných zisků i v objektech nezateplených.

TERMOHYDRAULICKOU ÚPRAVU, jako prostředek pro zajištění správné funkce a úspor tepla na straně spotřebitelů i dodavatelů tepelné energie
potřebují všechny otopné soustavy vybavené podle zákona 406/2000 Sb. regulační technikou.
TERMOHYDRAULICKÁ ÚPRAVA je vítězným řešením v rámci programu PANEL.

TERMOHYDRAULICKOU úpravou soustavy je současně napravena její funkce a odstraněna hlučnost.

 =CRA= DELTA Research Thermohydraulic