Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost - Maximum efficiency of control technology in Heating Systems.                     The Expert Thermohydraulic System.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum
Exceptional solution of the heatig systems
Unique technology for planning

ETS
Offer for great company
teamwork research and development

Our pages allow you learn about possibilities
of unusual heat energy savings.
Those possibilities are based on revolutionary
approach to the functionality
of the Control Technology, working
in the actual conditions
of the real Heating Systems.

Expert Thermohydraulic System represents latest generation
of the algorithms dedicated for HVAC designing, diagnostics
and creation on the Heating Systems based on the combinated
control of heat output.

ETS brings you the tools of new generation, developed especially
for securing of highest possible energy savings by control
technology and reliable function of all system nods,
during all heating season.

ETS gives you possibility to determinate the required individual
functions of all controlling parameters and controlled
parameters of combinated cotrol of the heated building.


Realizing the commissioning (presseting)
of the relevant hydraulic and thermal
parameters gives the basement for obtaining
the highest possible efficiency
of the installed control
technology in current
Heating System.

Offer JOINT

VENTURE

! FREE MOVE SERVICES !

Hydraulic balance

Thermic  balance
WORLD INNOVATION