Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.                                                                          Nové služby =CRA=

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

Pro INVESTORY a STAVEBNÍKY

Pro STAVEBNÍ BYTOVÁ DRUŽSTVA

Pro DODAVATELE a DISTRIBUTORY TEPLA

Pro VÝROBCE TOPENÁŘSKÉ a REGULAČNÍ TECHNIKY

Projekty TERMOhydraulických soustav s aktivními úsporami tepla

Fyzikálně správné projekty vytápění

Energeticky úsporné Rekonstrukce soustav

Aplikace nových prvků

Poradenství

Optimalizace parametrů soustav

Max.úspory tepla regulační technikou

Náprava funkce otop. soustav

Nezmenšujte otopná tělesa

Jednoduše svou soustavu změňte na TERMOhydraulickou

Nebojte se používat mikroventilaci

Nejefektivnější úpravy soustav a sítí po zateplení budov

TERMOhydraulické řešení primárních a sekundárních rozvodných sítí

Podklady a pomůcky,technická pomoc

Nové teplotní parametry média po zateplení budov

Sdílejte s námi výhody nových výsledků výzkumu a vývoje oboru vytápění