Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.                                               Otopná tělesa plní sny architektů.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

Otopná tělesa Slant/Fin znamenají Vaše neomezené možnosti v řešení interiérů pro moderní bydlení.

Úspěšně    Instalováno  v miliónech  objektů  v  USA a CANADĚ

  Na Vaše přání projektujeme
  otopná tělesa

  Aplikují se buď jako samostatné
  segmenty, nebo ve skladbách
  segmentů, libovolně kopírujících
  tvar místností.
  Vhodným rozmístěním těles lze
  dosáhnout výrazného snížení  počtu
  stoupacích větví i tras ležatých
  rozvodů, snížit pořizovací náklady
  na otopnou soustavu a splnit
  náročné architektonické požadavky.

 Tato otopná tělesa názorně demonstrují sílu a možnosti TERMOhydrauliky. Překážkou v jejich komerční cestě na evropské trhy byla
 skutečnost, že výrobce uvádí jejich tepelné výkony při proměnných teplotách vratné vody v závislosti na jejich délce. V Evropě zažitý způsob návrhu
 otopných těles do pevně předurčených teplotních parametrů média řešené soustavy (např. 90/70°C) pak neumožňuje navrhovat tato tělesa s různým
 tepelným výkonem, ale se shodnou teplotou vratné vody, protože tato teplota je funkcí výkonu. O vyřešení problému se marně snažili odborníci
 v Maďarsku i v Polsku a pravděpodobně i v jiných zemích EU. =CRA=CENTROTHERM použil pro vypracování návrhových projektových podkladů
 algoritmy
TERMOhydrauliky a otevřel tak těmto tělesům cestu na evropské trhy (například i do panelových domů).