Co jinde nenajdete o RV s předdefinovanou regulační charakteristikou - lineární, parabolickou, ekviprocentní.

 

 

Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.                                   Převody jednotek - pomůcky - rovnice.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

Tepelná energie, práce

 J = Ws = Nm = 0,1019716 kpm = 0,2388459 cal = 3,41208E-11 tmp
kJ = kWs = kNm = 101,9716213 kpm = 0,2388459 kcal = 3,41208E-8 tmp
MJ = MWs = MNm = 101971,6213 kpm = 238,8459 kcal = 3,41208E-5 tmp
GJ = GWs = GNm = 277,7778 kWh = 0,2388459 Gcal = 0,0341208 tmp

Wh = 3,6 kJ = 3600 Nm = 367,0978367 kpm = 0,8598452 kcal = 1,2283503E-7 tmp
kWh = 3,6 MJ = 3,6 MNm = 367097,837 kpm = 859,8452 kcal = 1,2283503E-4 tmp
MWh = 3,6 GJ = 3,6 GNm = 367097837 kpm = 0,8598452 Gcal = 0,1228350326 tmp

cal = 4,1868 J = 4,1868 Ws = 4,1868 Nm = 0,42693478 kpm = 1,4285714E-10 tmp
kcal = 4186,8 J = 4186,8 Ws = 4186,8 Nm = 426,93478 kpm = 1,4285714E-7 tmp
Gcal  = 4186,8 kJ = 4186,8 kNm = 426934784 kpm = 0,1428571429 tmp 

kcal/h = 4186,8 J/3600 s = 1,163 W
Gcal/h = 1163 kW = 1,163 MW
W = J/s = Nm/s = 0,2388459 cal/s = 0,8598452279 kcal/h
kW = kJ/s = kNm/s = 0,2388459 kcal/s = 859,8452279 kcal/h
MW = MJ/s = MNm/s = 0,2388459 Mcal/s = 0,8598452279 Gcal/h

Tepelný výkon

 J   Joule je práce, vykoná stálou sílou 1N, působící po dráze 1m.
 tmp   je tuna měrného paliva = 7 Gcal = 29,3076 GJ = 8,141 MWh
 W     Watt je výkon, při němž se rovnoměrně vykoná práce 1J/s
 E = mc2   m je hmotnost (vlastnost hmoty), nikoliv hmota
 c ve vakuu = 299 792 458 m s-1.

Tlak

Pa = N/m2 = 0,10197162 kp/m2 nebo mm v. sl. = 0,0075006376 Torr
mm v.sl. = 9,80665 Pa
kPa = kN/m2 = 101,9716213 kp/m2 nebo mm v.sl. = 7,500637554 Torr
MPa = MN/m2 = 10 bar =10,19716213 ata = 9,19716213 atp
bar = 100000 Pa = 1,019716213 at = 0,1 Mpa = 750,06376 Torr
Torr = 133,322 Pa = 0,001359506 ata
mbar = 100 Pa
Technická atmosféra = 98066,5 Pa  
ata = kp/cm2 = 0,0980665 MPa = 735,561299 Torr
atp = 2 ata = 0,196133 MPa 
Mp/m2 = 1000 kp/m2 = 1000 mm v.sl. = 1 m v.sl.

Měrná tepelná kapacita (měrné teplo)

J/kg/K = 2,388459E-4 kcal/kg/K 
kcal/kg/K = 4186,8 J/kg/K - voda při 80°C 4196,4 J/kg/K

Průměrné výhřevnosti paliv

Zemní plyn 35,87 MJ/m3 = 9963,89 Wh/m3 = 0,00122391  tmp/m3
Svítiplyn 15,69 MJ/m3 = 4358,33 Wh/m3 = 0,00053556  tmp/m3
Koks 27,3 MJ/kg = 7583,33 Wh/kg = 0,000931499  tmp/kg
Nafta 41,86 MJ/kg = 11627,8 Wh/kg = 0,00142830  tmp/kg
LTO 42,3 MJ/kg = 11750 Wh/kg = 0,00144331  tmp/kg
Hnědé uhlí 13,4 MJ/kg = 3722,22 Wh/kg = 0,000457219  tmp/kg

Napište si o tepelné výkony mnoha druhů dříve vyráběných otopných těles, nebo o další pomůcky ÚT

Kv (m3/h) = ?

Přímo z tepelného výkonu P(W) a Dp(Pa)

Vytápění
Voda 150/70°C      X = 0,0034
Voda 92,5/67,5°C   X = 0,0110
Voda 90/70°C        X = 0,0138
Voda 80/60°C        X = 0,0137
Voda 70/55°C        X = 0,0183
Voda 70/50°C        X = 0,0137
Voda 60/50°C        X = 0,0274
Voda 60/40°C        X = 0,0137
Voda 55/45°C        X = 0,0274
Voda 50/40°C        X = 0,0274
Voda 40/30°C        X = 0,0273
Chlazení
Voda 14/18°C        X = 0,0680
Voda 12/18°C        X = 0,0454
Voda 12/16°C        X = 0,0680
Voda 10/15°C        X = 0,0544
Voda 8/14°C          X = 0,0453
Voda 7/13°C          X = 0,0453
Voda 8/12°C         X = 0,0679
Voda 6/12°C         X = 0,0453
Voda 6/10°C         X = 0,0679
Voda 5/11°C         X = 0,0452
Voda 4/8°C           X = 0,0678

Z průtoku Qo(dm3/h) a Dp(Pa)

Vytápění
Voda 150/70°C      Y = 0,3086
Voda 92,5/67,5°C  Y = 0,3117
Voda 90/70°C       Y = 0,3117
Voda 80/60°C       Y = 0,3127
Voda 70/55°C       Y = 0,3133
Voda 70/50°C       Y = 0,3136
Voda 60/50°C       Y = 0,3140
Voda 60/40°C       Y = 0,3143
Voda 55/45°C       Y = 0,3143
Voda 50/40°C       Y = 0,3147
Voda 40/30°C      Y = 0,3153
Chlazení
Voda 14/18°C       Y = 0,3161
Voda 12/18°C       Y = 0,3161
Voda 12/16°C       Y = 0,3162
Voda 10/15°C       Y = 0,3162
Voda 8/14°C         Y = 0,3162
Voda 7/13°C         Y = 0,3162
Voda 8/12°C         Y = 0,3162
Voda 6/12°C         Y = 0,3162
Voda 6/10°C         Y = 0,3162
Voda 5/11°C         Y = 0,3162
Voda 4/8°C           Y = 0,3162

                             (1)

    (1a)

                   (2)

  (2a)

 Seriál článků o novém řešení oboru vytápění - oproti TZB-info rozšířeno

 DpS = Hdif - DpOKS                                     (3)

                     (3a)

  (3b)

                    (4)

                                                   (5)

                                                      (6)

                                              (7)

                                         (8)

 Z výpočtového jádra Superdim ATHG jsme pro vás uvolnili vlastní rovnice pro  výpočty regulačních armatur

                                                     (9)

                                                               (10)

         (11)

              (12)

              (13)

                                  (14)

                                                             (14a)

                                                                       (15)

                        (16)

                                                  (17)

 OT = (celkový počet otáček ručního kola) *h                                (18)

 Požadovaná hodnota Kv (m3/h) z objemového průtoku Qo (m3/h)
 
pro všechny druhy regulačních charakteristik

 Požadovaná hodnota Kv (m3/h) z přenášeného tepelného výkonu P (W)
 
pro všechny druhy regulačních charakteristik

 Napište si o celkovou legendu symbolů (náš test Vašeho zájmu o výpočtové vztahy ve vytápění)                                                          centotherm@seznam.cz

 Tlaková ztráta otevřeného ventilu DpO v jednotkách určených koeficientem K1 z objemového průtoku Qo (m3/h)
 
pro všechny druhy regulačních charakteristik

 Tlaková ztráta otevřeného ventilu DpO v jednotkách určených koeficientem K1 z tepelného výkonu P (W)
 
pro všechny druhy regulačních charakteristik

 Tlaková ztráta seřízeného ventilu DpS  z tlakových poměrů okruhu
 
pro všechny druhy regulačních charakteristik

 Tlaková ztráta seřízeného ventilu DpS  z objemového průtoku Qo (m3/h) v jednotkách dle K1
 
pro všechny druhy regulačních charakteristik

 Tlaková ztráta seřízeného ventilu DpS  z tepelného výkonu P (W) v jednotkách dle K1
 
pro všechny druhy regulačních charakteristik

 Poměrný zdvih kuželky ventilu h z vypočteného poměru Kv / Kvs
 
lineární charakteristika

 Poměrný zdvih kuželky ventilu h z vypočteného poměru Kv / Kvs
 
parabolická charakteristika

 Poměrný zdvih kuželky ventilu h z vypočteného poměru Kv / Kvs
 
ekviprocentní charakteristika

 Poměrný zdvih kuželky h z tlakových ztrát otevřeného a seřízeného ventilu DpO / DpS
 
lineární charakteristika

 Poměrný zdvih kuželky h z tlakových ztrát otevřeného a seřízeného ventilu DpO / DpS
 
parabolická charakteristika

 Poměrný zdvih kuželky h z tlakových ztrát otevřeného a seřízeného ventilu DpO / DpS
 
ekviprocentní charakteristika

 Hydraulická autorita ventilu "a" při tlakové ztrátě  DpOKS  regulovaného okruhu
 
pro všechny druhy regulačních charakteristik

 Dílčí průtok Qo regulovaným okruhem při zdvihu kuželky h
 
lineární charakteristika

 Dílčí průtok Qo regulovaným okruhem při zdvihu kuželky h
 
parabolická charakteristika

 Dílčí průtok Qo regulovaným okruhem při zdvihu kuželky h
 
ekviprocentní charakteristika

 Maximální průtok Qo100 regulovaným okruhem při zdvihu kuželky h100
 
pro všechny druhy regulačních charakteristik

Korekce hodnoty Kvs na teplotu v rovnicích (11) (12) (13) (14)

 Poměrný průtok regulovaným okruhem q
 
pro všechny druhy regulačních charakteristik

 Tlaková ztráta regulovaného okruhu DpOKS při dílčím zdvihu kuželky h
 
pro všechny druhy regulačních charakteristik

 Tepelný výkon P přenášený médiem při dílčím průtoku Qo
 
pro všechny druhy regulačních charakteristik

 Montážní seřízení regulačního ventilu při pouhé vyvažovací funkci.

 Využívejme "nevyčerpatelné" Slunce - převzato z astronomických časopisů.
 Výkon Slunce = 3 x 1026 Wattů. 1 teraWatt = 1 000 000 megaWattů a Slunce poskytuje Zemi 180 000 teraWattů = 180 000 teraJoule za sekundu.Všichni lidé
 dohromady spotřebují pro svůj život jen 13 teraWattů. Průměrná potřeba energie pro jednoho člověka na Zemi je 2 kW. Na 1m2 kolmo ke slunečním paprskům
 dopadá 1,4 kW a v Praze to je za rok 1060 kWh. Geotermální energie ohřeje Zemi jen z -270°C na -263°C, ostatní teplo máme ze Slunce.

 Rychlost světla ve vakuu = 299 792 458 m/s