Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.                                    Inovace - nejlevnější cesta k úsporám.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum


Obor vytápění si vždy poradil s novými požadavky,
protože disponuje řadou vynikajících odborníků.
Jména
Pulkrábek, Cihelka, Laboutka, Lázňovský, Kabele,
Bašta, Cikhart, Šíla, Suchánek, Galád, Ogoun,
 Kopřiva, Fridrich, Štorkan, Tvrdý, Matějček, Mastný,
Brož, Hirš, Fišer, Jirout, Wilms, Petitjean, Goke,
Rietschel, Esdorn, Ritter, Genath, Krammer, Chyba,
Pokorný a nezávisle na pořadí mnohá další,
mají opravdu zvuk a zasloužila se o pokrok oboru
vytápění  možná víc než současnost,
vzhledem k podmínkám, ve kterých tito vynikající
lidé pracovali nebo dosud pracují.
Byly to podmínky, v nichž bychom dnes sotva
uspěli a tito lidé dokázali, každý svým dílem
a často bez počítačů, velmi významně posunout
obor vpřed.
Jejich práce si zaslouží větší společenské uznání
než jakého se jim dostává, protože bez základů,
které položili a pokládají, by nebylo možné dnes
dosahovat výsledků, které zde předkládáme.


Je mnohem jednodušší přicházet s novými postupy
a myšlenkami, existuje-li unikátní software, který
vlastně všechny odpovědi na otázky dneška
"najde a odpracuje za Vás", takže "stačí přihlížet",
jak se z výsledků modelových výpočtů
dynamických otopných soustav rodí
TERMOhydraulika.
Je potěšující, že některé z jejích výsledků mohou
i bez "unikátního software" používat  všichni
ostatní (například kvalitativní úpravy tepelného
výkonu po zateplení objektů) a že se tím
významné úspory tepelné energie, dosažené
inovací, stávají masově použitelnou metodou.
Nové poznatky a možnosti se přirozeně dotýkají
i vlastní výroby regulační techniky a jejích
aplikací v praxi.
Můžeme nyní skutečně optimalizovat regulační
procesy ve vytápění, určovat míru jejich efektivity
a zajistit maximální výtěžnost z tepelných zisků,
ve prospěch dříve nedosažitelných úspor tepla.
TERMOhydraulika umožňuje plodnou spolupráci.


Vytápění je obor, který spotřebovává
cca 78% veškeré energie v terciální sféře.
Leží na okraji běžných společenských zájmů, vnímán jako cosi vyřešeného
a dávno objasněného,v čem nelze najít
nové, efektivnější řešení.
Klasické výpočtové a návrhové metody
jsou staré cca 150 let a přestože jde
o vytápění, nikdy s vlastním
TEPLEM
nepracovaly, protože obor by byl
v celé své složitosti "neřešitelný". Celých
150 let byly, pro zjednodušení, proměnné
hodnoty nahrazovány konstantami
a předurčenými pracovními parametry
otopných soustav, bez ohledu na
efektivitu výroby, distribuce a racionálně
regulované spotřeby tepla a prakticky
je tomu tak dodnes.
Inovace oboru tento stav mění ve
prospěch odběratelů i dodavatelů tepelné
energie a životního prostředí.

Jen dva malé kroky k historicky nejvyšším úsporám tepla
1.   
Změna otopných soustav a rozvodných sítí z hydraulických na TERMOhydraulické
bez vyvolaných investičních nákladů, změnou seřízení regulační techniky.
2.    Nastavení optimálních pracovních parametrů soustav a sítí pro fyzikálně správný přenos tepla
na libovolnou hodnotu po zateplení objektů, při zachování průtoků, hydraulických poměrů a seřízení regulační techniky.

 WORLD INNOVATION

 Výsledky nového výzkumu přinesly nový pohled na regulaci tepelného výkonu a změnily funkční vlastnosti i ekonomiku provozu vytápění.
 Na trhu už nejsou stejné projekty vytápění, ani stejné metody vyvažování otopných soustav a tepelných sítí. Otopné soustavy a sítě se dnes
 dělí na klasické a termohydraulické, se zcela odlišnými vlastnostmi a úsporami pro spotřebitele, distributory i dodavatele tepelné energie.