TRIGAD s.r.o., =CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav s nadnominální otopnou plochou.                     Vliv velikosti otopných těles na úspory tepla.

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky       HOME

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

 

 

 

Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843           centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

První publikované výsledky řešení úprav otopné soustavy po zateplení konstrukcí a po osazení plastových oken.                  Návratnost investic zateplením a řešením T - H

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav        Termostatické ventily správně   Návratnost investic

 

 

 
 Maximální efektivnost nového řešení ÚT obytných domů.
 
Víme,jak dosáhnout maxima Vašich úspor

 ÚSPORY JEN ZATEPLENÍM OBJEKTU VVÚ-ETA
 8NP  24 bytových jednotek   ti = 20°C    te = -12°C

 

 

 Aktivní úspory tepla jsou výsledkem aplikace
 nových výsledků výzkumu v oblasti kombinovaných
 regulačních procesů a nově dosahované účinnosti
 regulační techniky při vytápění budov.

 Dosažení aktivních úspor tepla regulační technikou 
 je technicky poměrně náročný proces, v jehož 
 vyřešení vynikajícími německými odborníky prof. 
 Esdornem a A.Ritterem kdysi zabránilo poměrně 
 chabé programové vybavení výpočetní techniky, 
 která v té době stála teprve na počátcích svého 
 uplatnění v oboru vytápění.
 K dosažení aktivních úspor je potřebné nejdříve 
 vyřešit skutečný přenos tepla médiem od zdroje 
 ke spotřebičům (jak to řeší
TERMOhydraulika), 
 vyřešit funkční přiřazení hydraulických poměrů 
 k řídicím veličinám kombinované regulace vytápění 
 a zajistit základní (výchozí) stav seřízení všech 
 regulačních prvků i teplotních čidel, od kterého se 
 pak odvíjejí veškeré regulační procesy.

 TERMOhydraulicky řešené soustavy všechny 
 tyto požadavky splňují a regulační technikou 
 tak lze dosáhnout plných úspor tepla v úrovni
 tepelných ziskům které v ČR činí až 40%.
 Proti běžnému klasickému řešení otopných
 soustav tak získáte 25%-30% úspor tepla navíc.

 Pořizovací náklady na zateplení objektu cca 5000000,- Kč. Prostá návratnost investic při různém způsobu větrání objektu :
 Okna zcela uzavřena: 5000000/194216 = 25,74 roků
 Intenzita výměny vzduchu i = 0,3/h: 5000000/172725 = 28,95 roků
 Intenzita výměny vzduchu i = 0,6/h: 5000000/148528 = 33,66 roků
 Intenzita výměny vzduchu i = 1,0/h: 5000000/116265 = 43,01 roků
 
Prům.návratnost investic na zateplení objektu při TERMO-hydraulickém řešení otopné soustavy (min.aktivní úspory 35%):
 Okna zcela uzavřena: 5000000/(194216*1,35) = 19,07 roků
 Intenzita výměny vzduchu i = 0,3/h: 5000000/(172725*1,35) = 21,44 roků
 Intenzita výměny vzduchu i = 0,6/h: 5000000/(148528*1,35) = 24,94 roků
 Intenzita výměny vzduchu i = 1,0/h: 5000000/(116265*1,35) = 31,86 roků

 Náklady k dosažení pasivních úspor 5000000,-Kč
 
úspory tepla při i = 0,6/h                         48,48%

 Náklady k dosažení aktivních úspor tepla     0,-Kč
 
úspory tepla při i = 0,6/h                       až 40,00% 
 Nulové náklady vyplývají z řešení TH v rámci projektu.

 S termohydraulikou   
až o 26%
DŘÍVE

splatíte své
úvěry a
ušetříte více
TEPLA
než
všichni
ostatní, 
protože získáte
aktivní úspory !

Hlavní význam TERMOhydraulického řešení oboru
vytápění spočívá v nových úsporách tepelné energie

 Spojením řešení HSV + ÚT můžete dosáhnout celkem až  80% úspor tepla při vytápění.

 Pasivní úspory tepla zateplením objektu min. 45% + aktivní úspory tepla TERMOhydraulikou min. 35% = 80% úspor energie.

 Seriál odborných článků o novém řešení oboru vytápění najdete zde: