Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.                                                                   Levné projekty vytápění.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

 Projekty vytápění můžete získat levně

 V oboru vytápění dominují provozní náklady. Největší hodnotou projektu je, do jaké míry dokáže investorovi
 garantovat maximální využití vyrobeného tepla k vytápění a efektivnost regulačních procesů, které jsou jediným prostředkem
 k dosažení úspor tepla. Činí-li průměrná životnost otopné soustavy 20 let a přiřadíme-li provozním nákladům za tuto dobu 
 hodnotu 100%, pak pořizovací náklady činí cca 10% a cena projektu jen necelé 1% z provozních nákladů. Šetřit na pořizovacích
 nákladech se tedy ve vytápění nevyplatí a šetřit na projektu vytápění už je doslova ekonomický hazard.

 Termohydraulické projekty představují
úspěšné řešení problémů oboru, ale také cca 700% pracnosti klasického projektu.
 Pracovní tým specialistů proto k unikátnímu technickému řešení přidává i unikátní cenovou politiku v EU. Termohydraulické
 projekty umožňují cca dvojnásobné úspory tepla regulační technikou a významně šetří životní prostředí.V rámci enviromentální
 strategie je proto všem zákazníkům poskytována cenová úleva cca 50% - 60%  při100% kvalitě díla. Unikátní termohydraulické
 projekty tak můžete oproti jejich skutečné hodnotě získat 
výrazně levněji. Cena termohydraulických projektů se tak 
 přiblížila k neuvěřitelně nízké hodnotě cca 0,5% provozních nákladů, které jsou cca o 28% nižší, než u otopných soustav,
 projektovaných klasickým způsobem. Finance vložené do termohydraulického vyvážení stávajících otopných soustav, se plně
 navrátí již v průběhu první otopné sezóny. Je to nejkratší návratnost prostředků pro dosažení úspor tepla ve vytápění.
 Termohydraulickým řešením stávající soustavy získáte pět exkluzivních výhod za jedny peníze !
 
VÝZNAMNÉ VYLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍCH OTOPNÝCH SOUSTAV:
 1)  Termohydraulický projekt
- obsahuje všechny údaje pro uzavírání smluv a jednání s dodavatelem tepla, všechny měřením
       ověřitelné údaje o teplotách, tlacích a průtocích teplonosné látky ve všech bodech soustavy a na vstupu do objektu, včetně 
       údajů o seřízení všech vyvažovacích a regulačních armatur i teplotních čidel. Máte dokonalý přehled o kvalitě montážního
       seřízení Vaší soustavy a můžete kontrolovat, zda dodavatel tepla v průběhu otopné sezóny dodržuje smluvní podmínky.
       Navíc máte přesné údaje o tepelných výkonech všech dožívajících otopných těles pro jejich snadnou výměnu. Už nikdy 
       nemusíte nechat soustavu znovu projektovat, protože v projektu TH máte i všechny potřebné údaje pro eventuelní výměnu
       radiátorových armatur (termostatických ventilů) za nový (buď stejný, nebo jiný) typ. Už nikdy nemusíte nechat soustavu znova
       projektovat nebo vyvažovat, ani v případě dodatečného zateplení objektu. Termohydraulický projekt je jednorázovým 
       vyřešením všech funkčních a ekonomických parametrů otopné soustavy.
 2)  Soustava je dokonale hydraulicky vyvážena
- ušetříte za provedení hydraulického vyvažování.
 3)  Soustava je navíc dokonale vyvážena termicky - pro plné úspory tepla z tepelných zisků.
 4)  Soustava je současně upravena na stav po zateplení objektu - dokonce pro libovolný vliv zateplení na odběr tepla.
 5)  Zbavíte se hluku
- je vyloučena trakční a při správném provozu i dilatační hlučnost.
 Všechny tyto výhody získáte současně za pouhých 295,-Kč/těleso, včetně montážního vyvážení TH a protokolu o provedeném
 kontrolním měření pracovních parametrů soustavy. V rámci provedeného vyvážení TH získáte též veškeré údaje a podklady
 pro uzavírání smluv s dodavatelem tepla.
 295,-Kč/těleso - a vládnete úsporám, hluku, i tepelné pohodě. ...

  Klasickým projektem uspoříte funkcí regulační techniky průměrně 12% tepla z tepelných zisků. Termohydraulickým projektem můžete
  stejnou regulační technikou uspořit až 40% celoroční potřeby tepla. Průměrný rozdíl v úsporách tak činí 28%, což představuje teplotní 
  rozdíl cca 28/6 = 4,66°C. Abyste klasicky projektovanou otopnou soustavou mohli ušetřit stejné množství tepla jako soustavou řešenou
  termohydraulicky, museli byste svůj byt celoročně vytápět jen na 20 - 4,66 = 15,34°C. Termohydraulické projekty jsou proto nejlevnější.

 Levné zboží je takové, které se za jeho cenu vyplatí koupit víc než jiné a zde je to 166 x
 Jsme přesvědčeni, že nemůžete koupit projekt levnější, než termohydraulický. Dokazuje to i PROGRAM 166, kterým můžete šetřit teplo
 166 x levněji, než zatelením a Vaše soustava bude na stav po zateplení již plně upravena.

 PROGRAM 166  pro všechny, kteří nedosáhnou na zelenou dotaci 
  Šetřit teplo dnes můžeme PASIVNĚ zateplením, nebo AKTIVNĚ termohydraulickým seřízením regulační techniky, kterým lze zvýšit její
  účinnost až o 28% úspor tepla.
1% AKTIVNÍCH ÚSPOR TEPLA je přitom 166 x levnější, než 1% úspor tepla zateplením.  PROGRAM 166
  může být buď spojen se zateplením (pak může
součtová úspora tepla činit až 80%), nebo může být realizován samostatně a zajišťovat
  úspory tepla v plné hodnotě působících tepelných zisků, tedy cca 40% celoroční spotřeby tepla na vytápění. Chceme, aby šetřit teplo
  mohli opravdu všichni a proto byl PROGRAM 166 uvolněn i pro drobné stavebníky a malé otopné soustavy rodinných domků. Porovnejte
  sami: 1% úspor tepla zateplením panelového domu VVÚ-ETA  stojí 103 135,31 Kč a 1% úspor tepla PROGRAMEM 166 stojí 619,50 Kč.
  

Hydraulické vyvážení

Termické vyvážení

SVĚTOVÁ NOVINKA

=CRA=DELTA Research Thermohydraulic