Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.         Po zateplení budov budou soustavy nízkoteplotní.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

 
Co soustavy a rozvodné sítě po zateplení budov potřebují ?
1.    Plně zachovat stávající průtoky teplonosného média odpovídající přenosu tepla, aby mohly zůstat plně zachovány 
hydraulické poměry v soustavách a sítích a s nimi i provozní seřízení všech armatur, koncové teploty média na vstupu 
do nejvzdálenějších objektů a nesnížená účinnost kvalitativní (ekvitermní) regulace.
2.    Plně zachovat stávající otopná tělesa a to nejen kvůli uživatelům otopných soustav, kteří nemohou investovat do nových
otopných těles, ani kvůli výrobcům otopných těles,
ale kvůli možnosti přechodu na NEJEKONOMIČTĚJŠÍ PROVOZ VYTÁPĚNÍ V HISTORII - NÍZKOTEPLOTNÍ SOUSTAVY !
=CRA= Vám v oblasti výzkumu a vývoje připravil přehled parametrů teplonosného média pro
nedestrukční úpravy tepelného výkonu v celém rozsahu možného vlivu zateplení budov,

při kterých zůstávají všechny komponenty soustav i průtoky plně zachovány:

Korigované teploty média tp/tz/ti°C po zateplení budov při vnější výpočtové teplotě  temin   (například -12°C)

Tepelné ztráty
Qc(%)
po zateplení objektu

90/70/20/te°C
ex těl. = 1,15

90/70/20/te°C
ex těl. = 1,25

90/70/20/te°C
ex těl. = 1,33

92,5/67,5/20/te°C
ex těl. = 1,15

92,5/67,5/20/te°C
ex těl. = 1,25

92,5/67,5/20/te°C
ex těl. = 1,33

100 (úspora 0%) 90,00 / 70,00 90,00 / 70,00 90,00 / 70,00 92,50 / 67,50 92,50 / 67,50 92,50 / 67,50
90 (úspora 10%) 83,74 / 65,73 84,14 / 66,12 84,41 / 66,40 85,99 / 63,47 86,38 / 63,86 86,65 / 64,13
80 (úspora 20%) 77,41 / 61,38 78,16 / 62,14 78,70 / 62,67 79,40 / 59,36 80,15 / 60,11 80,67 / 60,64
70 (úspora 30%) 70,98 / 56,95 72,07 / 58,04 72,83 / 58,80 72,72 / 55,18 73,79 / 56,25 74,55 / 57,01
60 (úspora 40%) 64,46 / 52,42 65,82 / 53,79 66,80 / 54,76 65,94 / 50,89 67,29 / 52,25 68,25 / 53,21
50 (úspora 50%) 57,81 / 47,77 59,40 / 49,37 60,55 / 50,52 59,03 / 46,49 60,61 / 48,07 61,75 / 49,21
40 (úspora 60%) 51,01 / 42,98 52,76 / 44,73 54,04 / 46,01 51,98 / 41,95 53,72 / 43,68 54,99 / 44,95
30 (úspora 70%) 44,02 / 38,00 45,83 / 39,81 47,18 / 41,15 44,75 / 37,21 46,54 / 39,01 47,87 / 40,34
20 (úspora 80%) 36,77 / 32,75 38,49 / 34,48 39,81 / 35,79 37,24 / 32,22 38,95 / 33,93 40,26 / 35,24
10 (úspora 90%) 29,07 / 27,06 30,46 / 28,45 31,56 / 29,55 29,30 / 26,79 30,68 / 28,17 31,77 / 29,26

   Optimalizace teplotních parametrů média pro průtoky odpovídající přenosu tepla      (C) 2005 - 2009  ORIGINAL=CRA=SOFTWARE

 

SPECIALISTA NA ÚPRAVY SOUSTAV PO ZATEPLENÍ KONSTRUKCÍ

 Upozornění: Hydraulické vyvažování předpokládá, že průtoky odpovídají požadovanému přenosu tepla. Pokud nezvolíte přesné TERMOhydraulické řešení,
 pak pro použití tabulky platí totéž. Korigované teploty platí na prahu otopných těles a nezahrnují úbytek tepla na trase. Před praktickou aplikací nás kontaktujte.
 Budou-li vstupní
"tp" do otopných těles vyšší než hodnoty v tabulce, budou místnosti přetápěny a funkcí TRV dojde k automatickému snížení průtoků se všemi
 
negativními důsledky pro ekonomiku vytápění. Parametry v tabulce jsou též podkladem pro případné výměny dožívajících otopných těles.

 Příklad - těleso s ex = 1,33  úspora 50%:               Původní parametry 100% výkonu              Nové parametry 50% výkonu
                                                                                            90/70/20/-12°C                                                       60,55/50,52/20/-12°C
 
                                                                                         P = 1221,26 W                                                       P = 610,63 W
     


  
  
 
  

  
  Při novém tepelném výkonu se průtoky "G" nemění a proto zůstávají zachovány
hydraulické poměry i seřízení armatur.
  

 

 

 

        Nový výkon otopného tělesa:

  Jednoduchá úprava !

  Pozn.: Vzorečky, které vidíte, patří k základům oboru vytápění a najdete je skoro všude. Vyplývá z nich, že nejefektivnější způsob úpravy tepelného výkonu při 
             zachování původních komponentů a hydraulických poměrů, je jednoduchá úprava kvalitativních parametrů teplonosné látky. Takovou úpravu lze provádět 
             buď na prahu vytápěných objektů, nebo na počátku rozvodných sítí. V prvním případě se však nelze vyhnout
negativním důsledkům poklesu teplot média 
             a vybočení z parametrů centrální ekvitermní regulace, protože na primární straně směšování (ve vnější síti) by se průtoky média snížily a navíc by úpravy 
             byly nákladné.Další nevýhodou úprav směšováním v objektech je, že hydraulické poměry ve vnějších sítích by neodpovídaly správnému přenosu tepla.
             Jak z hlediska provozních  (snížení tepelných ztrát sítí),  tak z hlediska pořizovacích nákladů, je proto vhodná úprava teplotních parametrů na počátku
             rozvodných sítí, tj. na prahu tepelného zdroje. Takové nejvyšší úspory tepla umožňuje
TERMOhydraulické řešení soustav a vnějších rozvodných sítí, které 
             umožňuje zachování původních hydraulických poměrů v celém otopném systému, tj. ve zdroji tepla, v primárních a v sekundárních rozvodných sítích, 
             i ve vlastních otopných soustavách objektů. Ve všech těchto částech celého otopného systému je pak možný nedestrukční, beznákladový přechod 
             na nízkoteplotní parametry primární i sekundární teplonosné látky, s historicky nejvyššími úsporami tepla při jeho výrobě, distribuci a racionální spotřebě.
            

 Z výše uvedené tabulky teplotních parametrů je zřejmé, že dodavateli tepla zaváděné parametry 75/55°C jsou chybné a že jim tuto úpravu
 patrně radí nepříliš erudovaní odborníci. Když jsme se snažili poradit dodavatelům tepla parametry správné (aby si dodavatelé tepla sami
 neprodražovali výrobu a distribuci tepelné energie), byli jsme jimi buď povýšeně přezíráni, nebo i přímo odmítnuti (možná proto, že asi
 nepatříme k jejich "blízkým kamarádům"). Svědčí to o jistém stavu našeho teplárenství, kterému zřejmě nebude pomoci snadné. Ale ceny
 energií patří ke strategickým ukazatelům i k vyhlášeným mezinárodním projektům a tak zde správné parametry uvádíme alespoň pro
 projektanty a pro veřejnost (když už tyto parametry, ani další možnosti úspor, nezajímají české vrcholové odborníky). Chytrým lidem pak
 k dokreslení současného stavu našeho oboru doporučujeme přečíst stránku
CO NEUMÍME SPOČÍTAT, TOMU NEROZUMÍME.

 =CRA=CENTROTHERM DELTA Research Thermohydraulic