Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.                             Správná koncepce - podmínka úspěchu

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

   TERMOhydraulika  vyřešila  problémy  vytápění

 Výroba, distribuce a regulace přenosu tepla s nejvyšší známou
 účinností regulační techniky v oboru vytápění budov.Nejúčinnější
 regulace znamená nejvyšší dosažitelné úspory tepla regulačními
 procesy  a z toho vyplývající nejekonomičtější  provoz vytápění
 u všech druhů soustav, kde je nositelem tepla kapalina.
 Otopné soustavy  a sítě jsou  automaticky připraveny na provoz
 po zateplení budov.Lze využít i u všech stávajících soustav a sítí.

 
 
Rozdíl mezi koncepcí a záměrem
 Správnou koncepcí je záměr, prověřený technickými výpočty. Záměr může být neodborný a může požadovat nereálné parametry díla. Správná koncepce je naopak
 garancí, že požadovaných parametrů může být technickými prostředky dosaženo. Rozdíl mezi koncepcí a záměrem v sobě odráží míru profesionality zpracovatele.
 Ve vytápění nemůže být správná koncepce bezhlavým naplněním požadavků záměru, protože kromě správné funkce soustavy je hlavním kritériem ekonomika
 vytápění.
Koncepční chyby jsou nevratné a jejich náprava je většinou mnohem dražší, než vypracování koncepce správné. Správná koncepce je bez ověřovacích
 výpočtů jen laickým odhadem. Největší pozornost vyžadují právě rozhodnutí, ležící na samém počátku projektových prací.
 

 

 =CRA=DELTA Research Thermohydraulic