Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?      Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.                                                                         Podklady a pomůcky.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

 n = nastavení regulátoru ASV - PV                       Dpr = pracovní diferenční tlak stoupačky (kPa)                           Tab.1 DANFOSS
Dpr= 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
n = 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Voda  n-I = nastavení ASV-I pro (Dpa - Dpr) při shodné světlosti obou armatur DN                                  Ukázka  Tab.2  =CRA=
80°C Dpa - Dpr = 3 kPa Dpa - Dpr = 4 kPa Dpa - Dpr = 5 kPa
G kg/h DN / n-I DN / n-I DN / n-I DN / n-I DN / n-I DN / n-I DN / n-I DN / n-I DN / n-I DN / n-I DN / n-I DN / n-I
100 15 / 0,89 20 / 0,46 25 / 0,26 - 15 / 0,81  20 / 0,44 25 / 0,25 -  15 / 0,77 20 / 0,43 25 / 0,25 -
150 20 / 0,77 25 / 0,40 32 / 0,24 - 15 / 1,88  20 / 0,70 25 / 0,38 32 / 0,24  15 / 1,55 20 / 0,67 25 / 0,38 32 / 0,24
200 20 / 1,68 25 / 0,64 32 / 0,33 40 / 0,21 20 / 1,24  25 / 0,59 32 / 0,32 40 / 0,21  20 / 1,08 25 / 0,57 32 / 0,32 40 - nelze
250 - 25 / 0,98 32 / 0,44 40 / 0,26 20 / 2,41  25 / 0,87 32 / 0,42 40 / 0,25  20 / 1,84 25 / 0,82 32 / 0,41 40 / 0,25
300 - 25 / 1,38 32 / 0,59 40 / 0,31 -  25 / 1,18 32 / 0,55 40 / 0,30  - 25 / 1,09 32 / 0,53 40 / 0,30
350 - 25 / 2,49 32 / 0,77 40 / 0,37 -  25 / 1,54 32 / 0,70 40 / 0,36  - 25 / 1,36 32 / 0,67 40 / 0,35
400 - - 32 / 0,97 40 / 0,45 -  25 / 2,49 32 / 0,87 40 / 0,43  - 25 / 1,76 32 / 0,82 40 / 0,42
450 - - 32 / 1,21 40 / 0,54 -  - 32 / 1,05 40 / 0,51  - 25 / 2,68 32 / 0,98 40 / 0,49
500 - - 32 / 1,55 40 / 0,65 -   - 32 / 1,25 40 / 0,60  - - 32 / 1,14 40 / 0,57
550 - - 32 / 2,44 40 / 0,76 -   - 32 / 1,51 40 / 0,70  - - 32 / 1,32 40 / 0,66
600 - - - 40 / 0,89 -   - 32 / 1,98 40 / 0,81  - - 32 / 1,55 40 / 0,76
650 - - - 40 / 1,03 -   - 32 / 2,98 40 / 0,92  - - 32 / 1,91 40 / 0,86
700 - - - 40 / 1,18 -   -  - 40 / 1,03  - - 32 / 2,54 40 / 0,96
750 - - - 40 / 1,36 -   -  - 40 / 1,15  - - - 40 / 1,06
800 - - - 40 / 1,65 -   -  - 40 / 1,29  - - - 40 / 1,17
850 - - - 40 / 2,17 -   -  - 40 / 1,46  - - - 40 / 1,28
900 - - - 40 / 3,13 -   -  - 40 / 1,69  - - - 40 / 1,41

 Tmavá pole značí oblast hydraulických podmínek, do kterých regulátory s žádnou DN nelze navrhnout.

 

 ST1    Tlaková ztráta stoupačky Dpr = 10 kPa

 Příklad 1: Stoupačka dimenzována na diferenční tlak Dpr = 10 kPa, dif. tlak z ležatého rozvodu Dpa = 15 kPa, průtok G = 600 kg/h

 Projektanti a montážní firmy mohou pro snadné seřizování regulátorů získat Tab. 2 v plném rozsahu výkonů

 ASV-I DN 32 n-I = 1,55   nebo DN 40 n-I = 0,76   (jinou světlost použít nelze)

 ASV-PV DN 32 n = 15    nebo DN 40 n = 15   (jinou světlost použít nelze)

 Diferenční tlak z ležatého rozvodu Dpa = 15 kPa , průtok G = 600 kg/h , (Dpa - Dpr = 15 - 10 = 5 kPa)

 Řešení:  Hodnoty nastavení ASV-PV pro Dpr jsou určeny z Tab.1, hodnoty nastavení ASV-I pro (Dpa - Dpr) a příslušnou DN jsou určeny z Tab.2

 Příklad 2: Jaký přebytek diferenčního tlaku z ležatého rozvodu je potřebný pro stoupačku s průtokem G = 700 kg/h při DN 32 ?  5 kPa
 
Příklad 3: Jaký rozsah průtoků G lze zajistit regulátorem DN 25 při tlakovém spádu (Dpa - Dpr) = 5 kPa ?   150 - 350 kg/h
 
Příklad 4: Lze při tlakovém spádu 5 kPa navrhnout regulátor DN 32 pro průtok G = 900 kg/h ?   NE 
 
Příklad 5: Jaká nejmenší světlost regulátoru může být použita pro G = 750 kg/h v rozsahu tlakových spádů 3 - 5 kPa ?   DN 40
 
Příklad 6: Kolik média proudí regulátorem DN 25 při nastavení ASV-I na n-I = 2,49 a při tlakovém spádu 4 kPa ?   400 kg/h

 
Tab.2 je vypracována pro rozsah průtoků G = 100 - 3000 kg/h a pro rozsah tlakových spádů (Dpa - Dpr) = 3 - 40 kPa.
 
Slouží pro snadné projektování nebo pro rychlé určení správného seřízení regulátorů montážní firmou přímo na místě. Uspořádáním dat poskytne okamžité řešení
 též při kontrole údajů v projektech, bez zdlouhavých výpočtových postupů. Mezihodnoty lze bez obav lineárně interpolovat.

=CRA=CENTROTHERM slouží též v oblasti poskytování know-how a výpočtových pracovních pomůcek montážním firmám.

Při vyvažování je důležité, aby požadované hodnoty ležely uvnitř reg. rozsahu regulátoru.