Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů   Projektujeme vytápění správně ?      Projekt uspoří víc než zateplení ?      Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.                                                                  Speciální otopové křivky.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

Speciální otopové křivky mají při "te" proměnné teplotní parametry na primární i sekundární straně směšování.

 V odborné literatuře o nich zmínku téměř nenajdeme, přestože jde o poměrně běžně aplikované případy, například ve směšovacích
 okruzích "subregulace" objektů, které jsou z z tepelného zdroje napájeny předregulovaným médiem. Příčinou nízké publicity a absence
 příkladů je v těchto případech poněkud složitější výpočtové určení průběhu teplotních parametrů v závislosti na vnější teplotě "te", a tak
 bývají tyto "subregulace"provozovány buď podle teploty v referenční místnosti (žádná referenční místnost ovšem neposkytuje správné
 údaje o okamžité potřebě tepla pro vytápění objektu), nebo zkusmo - a v obou případech tedy neekonomicky.
 
Nepříliš velkou, ale přece jen složitost takových výpočtů ještě umocňuje skutečnost, že mezi požadavky i průběhem teplotních
 parametrů na primární a sekundární straně směšování existuje nesčetné množství možných variant a kombinací:
 
 1.   Křivky se shodnými parametry při nejnižší vnější teplotě "te" (např. 90/70/-12°C na obou stranách směšování,ale s různými tp/tz/+12°C)
 2.   Křivky s různými parametry při nejnižší vnější teplotě "te", přičemž parametry na obou stranách směšování lze přizpůsobit různým
       hodnotám požadovaných průtoků.
 3.   Křivky s různými parametry při nejnižší vnější teplotě "te", přizpůsobenými požadavku na zachování původního a nového průtoku
       média.

 Pro nedestrukční úpravy tepelného výkonu soustav a sítí po zateplení budov jsou v
TERMOhydraulice používány křivky typu 3.

 
Podstatně složitějším případem, který TERMOhydraulika občas řeší, jsou

 4.   Křivky se shodnými nebo různými parametry při nejnižší vnější teplotě "te" a současně s požadavky na změny tepelného výkonu,
       které jsou na "te" nezávislé (mohou být dokonce nahodilé - například technologické požadavky).
 5.   Křivky pro topné prvky s vysokým odporem teplosměnných ploch, například pro podlahové vytápění.

 TERMICKÉ ŘEŠENÍ přednášeno nebývá,protože je složitější a v EU je jen málo firem, které si s ním poradí. Ale je to 
 řešení, schopné splnit nároky na vysoce ekonomický provoz otopných soustav a na racionální hospodaření s tepelnou
 energií, při její výrobě, distribuci, i efektivně regulované spotřebě - a to v jakýchkoliv podmínkách dílčího odběru tepla.

 dokáže po zateplení budov využít zdarma získaného "přebytku otopných ploch" k provozu otopných soustav 
 a rozvodných sítí s nízkoteplotními parametry teplonosného média,jaké jsme v historii vytápění dosud nikdy nemohli
 použít. Nízkoteplotní parametry pak znamenají nejúspornější vytápění obytných celků celé historii.


 
zvýšenými úsporami tepelné energie.

 =CRA=DELTA Research Thermohydraulic

 Ostatní na Internetu prezentují organizační struktury svých podniků a své ego, my prezentujeme opravdové vytápění.