Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů   Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.                                 Kvalitativní regulace tepelného výkonu.

 Z čeho vznikla hodbota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav      Termostatické ventily správně     Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

92,5/67,5/-12 článková a desková

90/70/-15       článková a desková

92,5/67,5/-15 článková a desková

80/60/-12        článková a desková

90/70/-15           běžné konvektory

92,5/67,5/-15   běžné konvektory

55/45/-12         podlahové vytápění

ti = 25 QZn = 0% QZn = 10% QZn = 20%
te °C Qc% tp°C tz°C Qc% tp°C tz°C Qc% tp°C tz°C
-15 100,00 90,00 70,00 100,00 90,00 70,00 100,00 90,00 70,00
-12 92,50 85,91 67,40 93,25 86,32 67,66 94,00 86,73 67,93
-9 85,00 81,77 64,75 86,50 82,60 65,29 88,00 83,43 65,82
-6 77,50 77,57 62,04 79,75 78,84 62,86 82,00 80,10 63,68
-3 70,00 73,30 59,27 73,00 75,02 60,39 76,00 76,72 61,50
0 62,50 68,96 56,43 66,25 71,14 57,86 70,00 73,30 59,24
3 55,00 64,53 53,50 59,50 67,20 55,27 64,00 69,83 57,00
6 47,50 60,00 50,47 52,75 63,18 52,60 58,00 66,31 54,68
9 40,00 55,35 47,32 46,00 59,08 49,85 52,00 62,73 52,30
12 32,50 50,55 44,03 39,25 54,88 47,00 46,00 59,08 49,85
15 25,00 45,57 40,55 32,50 50,55 44,03 40,00 55,35 47,32

  Teplotní parametry ekvitermní regulace ex = 1,25                                           ORIGINAL=CRA=SOFTWARE

ti = 20 QZn = 0% QZn = 10% QZn = 20%
te °C Qc% tp°C tz°C Qc% tp°C tz°C Qc% tp°C tz°C
-15 100,00 90,00 70,00 100,00 90,00 70,00 100,00 90,00 70,00
-12 91,43 84,98 66,68 92,29 85,49 67,02 93,14 85,99 67,35
-9 82,86 79,88 63,29 84,57 80,91 63,97 86,29 81,93 64,66
-6 74,29 74,70 59,81 76,86 76,26 60,86 79,43 77,82 61,91
-3 65,71 69,41 56,23 69,14 71,54 57,68 72,57 73,65 59,10
0 57,14 64,01 52,54 61,43 66,72 54,41 65,74 69,43 56,25
3 48,57 58,47 48,72 53,71 61,81 51,03 58,86 65,10 53,29
6 40,00 52,76 44,73 46,00 56,77 47,54 52,00 60,70 50,27
9 31,43 46,84 40,53 38,29 51,60 43,91 45,14 56,21 47,15
12 22,86 40,64 36,05 30,57 46,24 40,10 38,29 51,60 43,91
15 14,29 34,02 31,15 22,86 40,64 36,05 31,43 46,84 40,53

  Teplotní parametry ekvitermní regulace ex = 1,25                                           ORIGINAL=CRA=SOFTWARE

ti = 15 QZn = 0% QZn = 10% QZn = 20%
te °C Qc% tp°C tz°C Qc% tp°C tz°C Qc% tp°C tz°C
-15 100,00 90,00 70,00 100,00 90,00 70,00 100,00 90,00 70,00
-12 90,00 83,74 65,72 91,00 84,37 66,15 92,00 85,00 66,58
-9 80,00 77,35 61,32 82,00 78,64 62,21 84,00 79,92 63,10
-6 70,00 70,83 56,80 73,00 72,80 58,17 76,00 74,76 59,53
-3 60,00 64,15 52,15 64,00 66,84 54,01 68,00 69,51 55,87
0 50,00 57,28 47,24 55,00 60,74 49,71 60,00 64,15 52,12
3 40,00 50,17 42,14 46,00 54,47 45,23 52,00 58,67 48,24
6 30,00 42,75 36,72 37,00 47,98 40,55 44,00 53,05 44,21
9 20,00 34,88 30,86 28,00 41,22 35,59 36,00 47,24 40,01
12 10,00 26,26 24,25 19,00 34,06 30,24 28,00 41,22 35,59
15 0,00 15,00 15,00 10,00 26,26 24,25 20,00 34,88 30,86

  Teplotní parametry ekvitermní regulace ex = 1,25                                           ORIGINAL=CRA=SOFTWARE

 ti   ..............výsledná teplota místnosti
 te  ..............vnější teplota
 tp  ..............teplota přívodní vody
 tz  ..............teplota zpětné vody
 Qc .............celkové tepelné ztráty
 QZn ...........podíl tepelných ztrát
                   vnitřními konstrukcemi na
                   celkových tep.ztrátách Qc

Okamžitý výkon soustavy Q(W), nebo
množství dodaného tepla Q(J/s) při
průtoku média G(kg/h) se středním
měrným teplem Cts(J/kg/K) při te°C:


Pro jednoduchou kontrolu lze Cts
nahradit hodnotou 4190.

Pozn.:
Okamžitý výkon Q musí odpovídat Qc,
aby TRV vykazovaly max.úspory tepla
z tepelných zisků.

Možná Vás bude zajímat:
Vnitřní místnosti bez tepelných ztrát
vnějšími stavebními konstrukcemi
(s podílem QZn = 100%), by vůbec
neměly být připojeny na ekvitermně
regulovaný okruh, protože vyžadují
tp a tz konst., v maximální úrovni.
Při vytápění vnitřních místností
bez vnějších stěn, je tedy v celém
průběhu sezóny
tp 90
,
00°C  tz 70,00°C.

90/70/-12      článková a desková