Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav a sítí.           NÁŠ CÍL - BEZKONKURENČNÍ KVALITA PRO VÁS.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily jinak         Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění   Převody a pomůcky         HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

Věříme, že nikdo v EU nedělá pro Vaši spokojenost tak mnoho!
Nebo znáte firmu, která by pro bezvadnou, nehlučnou funkci Vašeho vytápění s nejvyššími dosažitelnými úsporami tepla 
regulační technikou vyvinula zcela NOVÉ VÝPOČTOVÉ VZTAHY A NÁVRHOVÉ ALGORITMY SLOŽITÉHO OBORU ?
Nebo nějakou firmu v EU, která by bez komerčních zisků, jen pro Vaše úspory tepla, nákladně vyvinula zcela NOVÝ SOFTWARE ?
Firmu, která by jen pro Vaši spokojenost "nesla plně svou kůži na trh" a riskovala nevraživost konkurence ?
Firmu, která raději přijde o peníze a nepřijme zakázku, kterou by z jakýchkoliv důvodů nemohla vypracovat precizně ?

Termohydraulicky řešené soustavy jsou již ve fázi projektu vyváženy hydraulicky i termicky a peníze za vyvažování můžete
ušetřit, ale vyvažovací firmy se bát o práci nemusí. Pouze termohydraulické projekty jim totiž mohou pro případné vyvažování
poskytnout správné údaje.
Pravdy o
chybách klasického "hydraulického projektování a vyvažování" , i o nedostatečnosti klasické teorie vytápění vyřčeny
 být musely, protože je to v zájmu nás všech, v zájmu Vašich peněženek i v zájmu vzduchu, který všichni dýcháme.
Dynamické otopné soustavy se od soustav z minulého století liší tím, že obsahují regulační techniku, automaticky reagující 
na změnu řídicí teploty. Teoretické nezvládnutí jejího navrhování vedlo k paradoxu, že tuto automatickou regulační techniku
ovládáme ručně a k jejímu navrhování používáme 70 let staré výpočtové postupy.
Výsledkem je, že ze 40% tepelných zisků se AKTIVNÍ ÚSPORY TEPLA dosažené regulační technikou, pohybují v hodnotách
od
-2% (známý vídeňský experiment) do průměrných 12% a snahy o dosažení ekonomického vytápění se zcela soustředily
pouze na oblast PASIVNÍCH ÚSPOR TEPLA zateplováním budov.
Zůstali jsme jediní, kteří pokračovali ve výzkumu "neřešitelných" AKTIVNÍCH ÚSPOR TEPLA, protože významné jsou oba směry.
50 let starý problém se podařilo vyřešit a dnes se výsledky obou těchto směrů téměř rovnají.

Vnější teplota te°C
(vnitřní teplota 20°C)
Pasivní úspory zateplením %
náklady 5 000 000,-Kč
Aktivní úspory seřízením TH %
84 těles - náklady 24 780,-Kč
Celkové úspory tepla %
proti původnímu nezateplenému stavu
-12 48,48 40 88,48
+4 45,34 35 80,34

Hlavní  rozdíly mezi klasicky a termohydraulicky projektovanými soustavami jsou nejen ve způsobu řešení jejich funkce, ale především
v cenách dosažených úspor tepelné energie.

Náklady na 1% úspor tepla při te = -12°C u
termohydraulicky seřízené soustavy při ceně pouhých 295,-Kč za těleso:
5 000 000 / 48,48 = 103 135,31 Kč                                                                        24 780 / 40 = 619,50 Kč

AKTIVNÍ ÚSPORY TEPLA termohydraulickým seřízením jsou 103135,31 / 619,50  = 166,48 krát LEVNĚJŠÍ než PASIVNÍ ÚSPORY TEPLA zateplením.

Oba směry řešení úspor tepla jsou na sobě nezávislé a AKTIVNÍ ÚSPORY TEPLA mohou být aplikovány v zateplených i nezateplených
budovách, přičemž jejich aplikací je soustava již automaticky upravena na vysoce ekonomický provoz po zateplení objektu.
Bezkonkurenčním řešením je pak spojení obou směrů, kterým lze dosáhnout až
80% celkových úspor tepelné energie.
K dosažení těchto celkových úspor stačí k základní ceně 5 000 000,-Kč přidat pouhých 24 780,-Kč, což představuje zvýšení
základní ceny na zateplení objektu o pouhých 0,5%, kterým lze zvýšit celkové úspory cca o 30%.
Proto říkáme, že termohydraulické projekty jsou nejlevnější ze všech.

Protože termohydraulické seřízení může být aplikováno nezávisle, připravili jsme pro Vás

PROGRAM 166 - 5 CEST K ÚSPORÁM TEPLA PRO VŠECHNY, KTEŘÍ NEDOSÁHNOU NA DOTACE ZELENÝCH ÚSPOR

 Snažíme se, poskytovat našim zákazníkům bezkonkurenční kvalitu

=CRA= DELTA Research Thermohydraulic