Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav a sítí.                                                                PARTNERSTVÍ 2009.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily jinak         Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění   Převody a pomůcky         HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

Potřebujete odstranit hluk a zajistit podstatně vyšší úspory tepla ?
Nabídka pro organizace, sdružení a firmy

V roce 2009 rozšiřujeme možnosti dlouhodobé spolupráce pro další pracovní partnery v oblastech:
1. Renovace vytápění v bytových domech - Vypracujeme projekty rekonstrukcí a úprav otopných soustav s plnou přípravou
na ekonomický provoz po zateplení objektů, včetně fyzického provedení světově nového TERMICKÉHO vyvážení.
2. TERMOHYDRAULICKÉ vyvážení vnějších tepelných sítí - včetně návrhu nízkoteplotních ekonomických parametrů,
otopových křivek, určení tepelných ztrát potrubí a termického i hydraulického seřízení.
3. Výměna otopných těles v panelových domech - Disponujeme nejrozsáhlejší databází výkonových charakteristik 
otopných těles v ČR, umožňující nejpřesnější stanovení původních tepelných výkonů a náhradu těles za libovolný typ.
4. Spolupráce v oblasti vývoje, výzkumu a inovací regulační techniky - Zpracování laboratorních měření
výkonových charakteristik armatur, otopných těles, atd., včetně vypracování projektových podkladů nové generace.
Potřebujete partnerství s profesionály v řešení oboru vytápění ?
Nabízíme společné úpravy otopných soustav i sítí na stav po zateplení budov a sady programů
pro 166 x LEVNĚJŠÍ úspory tepla pro všechny, kteří nedosáhnou na státní dotace.
Tyto programy vytváří unikátní podmínky pro úspěšné podnikání v oblasti služeb, které nejsou na trhu zastoupeny.
Dokonalá tečka nad programem PANEL
Všechny otopné soustavy, vybavené podle zákona č.406/2000 Sb., potřebují TERMICKÉ vyvážení, aby mohly cca dvojnásobně
zvýšit úspory tepla regulačními procesy, bez ohledu na stav zateplení budov.
Všechny zateplené budovy potřebují upravit otopné soustavy na ekonomický provoz v nových podmínkách a odstranit hlučnost.
To vše lze vyřešit jediným termohydraulickým seřízením, které můžeme provádět společně.
Vstupme s námi i Vy společně na trh s novými službami.

 Spolupracujeme s českými i zahraničními firmami
a přihlásit k trvalé spolupráci se může každá bezúhonná firma.

=CRA= DELTA Research Thermohydraulic

KLASICKÉ PROJEKTOVÁNÍ OBORU ÚSPORY TEPLA NEŘEŠÍ

PROGRAMY 166 - AKTIVNÍ ÚSPORY TEPLA

představují revoluci v účinnosti regulačních procesů a v úsporách tepla regulační technikou. Poprvé v historii vytápění je dosaženo nejvyšší
účinnosti regulačních procesů každého regulačního prvku, bez ohledu na lokální hydraulické a termické podmínky v místě jeho instalace.
Všechny regulační prvky tak vykazují téměř 100% účinnost a dosahují cca dvojnásobných úspor tepla, než při klasickém návrhu. Otopné
soustavy s termohydraulicky seřízenými armaturami nehlučí a jsou bezkonkurenčně nejúspornější.