Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav a sítí.                          Exkluzívní projektování otopných soustav.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily jinak         Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění   Převody a pomůcky         HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

 NAŚE PROJEKTOVÁNÍ JE ZALOŽENO NA DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI, NA VÝZKUMU A NA ROZDÍLECH.
Doplněno vývojem vlastního software s aplikacemi nejmodernějších poznatků v oblasti navrhování dynamických otopných soustav, tvoří kompaktní
bázi znalostí, využívanou při řešení AKTIVNÍCH ÚSPOR TEPLA.

SOFTWARE
je v současnosti jediným, který řeší obor vytápění termohydraulickými postupy a zabývá se efektivním využitím nevratně vyrobené tepelné
energie. Umožňuje modelovat provozní stavy i pracovní podmínky a optimalizovat je pro dosažení nejvyšších úspor tepla regulační technikou.

VÝZKUM
navazuje na zkušenosti z bývalého VVÚ-SZP, kde vznikala konstrukční soustava panelových domů VVÚ-ETA a experimentální stavby.

ROZDÍLY
jsou v celkové funkci otopných soustav, v reakci na působící tepelné zisky, v účinnosti regulačních procesů a v úsporách tepla.
Exkluzívní projektování otopných soustav novou technologií garantuje dokonalé, ekonomické vytápění.

 

 Termohydraulika - výzkum, vývoj, software  =CRA=DELTA Research Thermohydraulic
 Termohydraulika - projektování  =CRA=CENTROTHERM.