Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav a sítí.                           Co nejstručněji o nás a o termohydraulice

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily jinak         Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění   Převody a pomůcky         HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

 O nás

Úplně jinak projektujeme, nepoužíváme žádný komerční software a úplně jinak seřizujeme všechny prvky otopných soustav, abychom
mohli zákazníkovi zaručit bezvadnou funkci a nejvyšší dosažitelné úspory tepla regulační technikou.

V teorii vytápění neuznáváme forsírované a přerušované provozní stavy, ruční regulační zásahy destruující kauzální závislosti regulačních procesů
a naopak upřednostňujeme plynulé vytápění se zkoordinovanou funkcí kombinované regulace a s minimem vyráběné tepelné energie,
bez cyklicky opakovaných zátopových stavů. Stáli jsme u zrodu regulační techniky, proto víme, že nebyla vymyšlena pro ruční manipulace.
Takové manipulace jsou doporučovány jako nouzové východisko z faktu, že klasické projektování oboru vytápění neumí automatickou funkci
regulační techniky řešit a zajistit. Proto zásadně aplikujeme Termohydrauliku, která automatické regulační procesy řeší
a dosahuje tak plných úspor tepla z tepelných zisků, tj. cca 40% úspor místo klasických 12%.
Termohydraulické projekty představují cca 700% pracnosti projektů klasických, přesto získáte vyvážení TH včetně projektu za pouhých 295,-Kč za těleso,
což je v poměru k dosaženým úsporám skutečně zanedbatelná cena. Při zvýšení úspor tepla o 28% činí průměrná návratnost
vložených nákladů cca 6 měsíců první otopné sezóny a dále dosahujete více než dvojnásobných úspor tepla zdarma.

Termohydraulické projekty obsahují všechny údaje, při jejichž dodržení zcela odpadá jakékoliv další vyvažování a uvádění soustavy do provozu.
Termohydraulicky řešené a seřízené otopné soustavy fungují od prvního spuštění a nehlučí.

Než začneme projektovat, ukážeme vám jak termohydraulický projekt vypadá a vysvětlíme vám, v čem se od klasického projektu liší.
V průběhu zpracování projektu nikdy neměníme jeho parametry, ani dohodnutou cenu.
Co je napsáno ve Smlouvě o dílo, to platí a nikdy nepřicházíme se změnami, ani s navýšením cen, protože své práci rozumíme.

Na vaše přání zajistíme i montáž zařízení a soustavu sami seřídíme.
Námi projektovaným soustavám poskytujeme časově neomezený servis a garanci.

Kromě projektové činnosti vám zajistíme i výzkumné a vývojové práce, měření parametrů soustav a sítí, dílčí projektové práce, výpočty, 
soudně znalecké posudky, diagnostiku, nápravu funkce stávajících otopných soustav, atd..

Zajistíme vám veškeré úpravy otopných soustav, tepelných sítí a zdrojů tepla po zateplení objektů se 100% garancí ekonomického provozu.
Stávající soustavy nezateplených objektů a tepelné sítě předem připravíme na okamžitý přechod na stav po zateplení.
Na vaše přání uspořádáme seminář o principech a výhodách termohydraulického řešení.
Spoluprací s řadou tuzemských i zahraničních firem vám zajistíme komplexní služby.

O termohydraulice

Světově nová metoda řešení otopných soustav a rozvodných sítí s regulační technikou, verifikovaná na ČVUT, garantovaná nezávislými
soudně znaleckými posudky, opakovaně publikovaná v zahraničí, je dokončením prací prof. H. Esdorna a A. Rittera.
 Úspěšně aplikovaná v desítkách tisíc bytových jednotek a ve všech druzích otopných soustav s libovolnou regulační technikou.
Na stavu zateplení objektů je nezávislá, odstraňuje hluk a všechny známé poruchy vytápění, při zajištění nejvyšších dosažitelných úspor tepla.
Nové otopné soustavy a sítě se termohydraulicky vyvažují přímo při instalaci armatur, stávající soustavy a sítě změnou nastavení stávajících armatur.

Rozdíly mezi klasicky a termohydraulicky seřízenou soustavou
ovlivňují funkci i ekonomiku provozu vytápění natolik, že získáte soustavu úplně nových vlastností, s nejvyššími dosažitelnými úsporami tepla instalovanou
regulační technikou a s dokonalým nehlučným provozem.To vše bez nákladů na pořízení a instalaci nových armatur a zařízení. Termohydraulické seřízení
pouze změní původní soustavu v soustavu ekonomickou, nehlučnou a již upravenou na stav po zateplení objektu.
Termohydraulické seřízení je řešením AKTIVNÍCH ÚSPOR TEPLA, které je na PASIVNÍCH ÚSPORÁCH TEPLA zateplením objektu nezávislé.
Příklad
spojení AKTIVNÍCH a PASIVNÍCH úspor tepla panelového domu VVÚ-ETA 8NP (84 otopných těles x 295,-Kč) při intenzitě větrání i = 0,6 h-1:Náklady na 1% úspor tepla při te = -12°C a u vyvážení TH při ceně pouhých 295,-Kč za těleso:
5 000 000 / 48,48 = 103 135,31 Kč                                                                        24 780 / 40 = 619,50 Kč
1% PASIVNÍCH ÚSPOR TEPLA zateplením stojí 103 135,31 Kč                          1% AKTIVNÍCH ÚSPOR TEPLA seřízením TH stojí  619,50 Kč
AKTIVNÍ ÚSPORY TEPLA termohydraulickým seřízením jsou 103135,31 / 619,50  = 166,48 krát LEVNĚJŠÍ než PASIVNÍ ÚSPORY TEPLA zateplením.

Přidejte k 5 000 000,-Kč pouhých  24 780,-Kč a místo 50% můžete šetřit až 80% tepla
Státní dotace programu ZELENÁ ÚSPORÁM jsou bezpříkladnou pozitivní pomocí lidem k dosažení PASIVNÍCH ÚSPOR TEPLA zateplením.
K zateplení je vždy výhodné přidat AKTIVNÍ ÚSPORY TEPLA termohydraulickým seřízením soustavy, kterým zvýšíte úspory 166 x LEVNĚJI.


Programy 166
zajišťují 166 x LEVNĚJŠÍ AKTIVNÍ ÚSPORY TEPLA (cca 40%) v objektech zateplených i nezateplených. Jsou určeny jako doplňkové k zateplení
objektů, nebo jako samostatné, umožňující dosažení cca 40% úspor tepla pro všechny, kteří na státní dotace nedosáhnou, nebo je tato příležitost
minula.


Termohydraulické seřízení není na zateplení objektů závislé, ale soustava jím je na stav
po zateplení již upravena. Šetřit teplo proto můžete IHNED, i když NEMÁTE NA ZATEPLENÍ DOTACI.

Termohydraulické seřízení vyhovuje současně nejekonomičtějšímu provozu nezateplených i zateplených budov, proto s termohydraulickým
seřízením soustav na realizaci zateplení budov čekat nemusíte. Zajistit si maximální úspory tepla regulační technikou a současně se zbavit hlučnosti,
proto můžete ihned.
Jednou provedeným termohydraulickým seřízením máte soustavu  již automaticky upravenou pro libovolný tepelný výkon 
po zateplení budovy a soustavu už dále upravovat ani vyvažovat nemusíte. Navíc přitom současně získáte všechny údaje pro uzavírání smluv s dodavatelem tepla.


Stáli jsme u zrodu otopných soustav, rozvodných sítí a teplených zdrojů pro panelové domy, proto 
nám můžete důvěřovat.
Přejeme Vám dokonalé vytápění s termohydraulikou

Vývojový tým DELTA Research Thermohydraulic

 Výzkum, vývoj, software  =CRA=DELTA Research Thermohydraulic
 Projektování  =CRA=CENTROTHERM

Vnější teplota te°C
(vnitřní teplota 20°C)
Pasivní úspory zateplením %
náklady 5 000 000,-Kč
Aktivní úspory seřízením TH %
84 těles - náklady 24 780,-Kč
Celkové úspory tepla %
proti původnímu nezateplenému stavu
-12 48,48 40 88,48
+4 45,34 35 80,34

 166