Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav a sítí.                               Proti ekonomické krizi úsporami tepla !

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily jinak         Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění   Převody a pomůcky         HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

 Proti krizi úsporami tepla !
Na světě je málo produktů, které se vyplatí koupit právě v období nedostatku, ale velkou výjimkou
je VYTÁPĚNÍ BUDOV.
Vytápění nás stojí cca 75% nákladů na bydlení a ještě nikdy v historii jsme neměli tak levný a tak účinný prostředek k tomu, jak
tyto náklady významně snížit !
Bez nákupu drahých armatur, bez instalací, jen pouhým seřízením otopné soustavy můžete získat vytápění, ve kterém jsou
poprvé řešeny všechny funkční i EKONOMICKÉ PARAMETRY.
Nastavení takových parametrů v klasickém řešení oboru vytápění obsaženo není a proto bylo potřebné vyvinout nové výpočtové
algoritmy a nový software.
Aplikací nových poznatků o regulačních procesech získá otopná soustava zcela nové vlastnosti a instalovaná regulační technika
se změní ve skutečně účinný nástroj Vašich úspor.
Současně se zbavíte trakční hlučnosti, jakýchkoliv funkčních poruch a získáte soustavu již upravenou na ekonomický provoz
v obou provozních stavech - před zateplením objektu, i po zateplení ! 


Kdo poznal termohydrauliku, úplně změnil své nároky na správné řešení otopných soustav
Běžným nárokem, který dnes uživatel od řešení očekává, je určení takového seřízení regulační techniky, při kterém je

1)   Dosaženo projektovaných průtoků teplonosné látky právě při projektovaných teplotách místností.
2)   Zajištěn přenos tepla, aktivující vlastním tepelným působením soustavy teplotní čidla do úrovně požadovaných hydraulických ztrát.
3)   Minimalizována výroba tepla v tepelném zdroji.
4)   Garantován provoz soustavy bez neekonomických zkratových průtoků a opakovaných zátopových stavů s nadměrnou spotřebou tepla.

Projektem musí být řešeno skutečné vytápění - nikoliv jen průtoky vody
Ekonomika musí být řešena regulací - nikoliv vypínáním vytápění 

TUCET pádných důvodů, proč místo klasického projektu chtít termohydrauliku.

Zda byly úspory tepla projektem vytápění skutečně vyřešeny, investor snadno pozná podle výstupních dat projektu.
Můžete mít otopnou soustavu s průměrnými úsporami tepla až 40% a zcela tichou od nás,
nebo často hlučnou otopnou soustavu s průměrnými úsporami 12% a s běžnými poruchami, řešenou klasicky.
TERMOHYDRAULICKY SEŘÍDIT OTOPNOU SOUSTAVU SE VÁM NEJVÍCE VYPLATÍ PRÁVĚ TEĎ !
295,-Kč/těleso Vám krizi nezpůsobí, ale stálými úsporami tepla Vám z krize pomůže.


"Program panel" uvedené ekonomické úpravy otopných soustav neřeší a proto je nutné po zateplení budov soustavy termohydraulicky
seřídit. Seřízení TH však můžete provést i v nezatepleném objektu a šetřit teplo ihned. Současně budete mít soustavu již plně
připravenou na ekonomický provoz po zateplení objektu.

=CRA= DELTA Research Thermohydraulic

Úspory tepla 166 krát  LEVNĚJI
Zateplením objektu VVÚ-ETA 8NP se za 5 000 000,-Kč ušetřilo 48,48% tepla a termohydraulickým seřízením za 24 780,-Kč  40% tepla.
1% úspor tepla stojí: Zateplením 103 135,31 Kč a termohydraulickým seřízením 619,50 Kč.
Dosažení úspor tepla termohydraulickým seřízením soustavy je 166,48 krát levnější a úspor lze dosáhnout v zateplených i nezateplených objektech.
Rozhodnete-li se pro termohydraulické seřízení soustavy, můžete šetřit teplo ihned, i bez dotací na zateplení pbjektu.