Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav a sítí.                                                     Environmentální strategie.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily jinak         Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění   Převody a pomůcky         HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

 Více než jeden a půl miliónu bytů, připojených v ČR na CZT, spotřebuje ročně více než 60 miliónů GJ tepelné energie. Další byty jsou
 vytápěny soustavami menšího rozsahu, ale při stejném principu, kterým je přenos a regulace tepla teplonosnou látkou (vodou).
 V tomto ohromném množství soustav se i ty nejmodernější ojediněle projektované technologie, svým vlivem na životní prostředí, zcela
 ztrácejí. Potřebujeme solární systémy, tepelná čerpadla, fotovoltaiku i další pokrokové technologie, ale to vše k celkové výraznější změně
 nebude nikdy stačit.
 Potřebujeme proto něco, čím budeme schopni ovlivnit hospodaření s teplem, jako celek. Milióny stávajících zařízení mohou okamžitě a
 prakticky téměř bez nákladů a jakýchkoliv instalací, využít nevratně vyrobenou tepelnou energii k výtápění daleko efektivněji, bude-li již
 instalovaná regulační technika schopna reagovat na tepelné zisky, jako na poruchovou veličinu regulačních procesů.
 Aby regulační technika mohla místo současných 12% úspor ze 40% tepelných zisků uspořit veškeré tepelné zisky, musí být v projektu
 vytápění tento požadavek řešen, což při klasickém projektování není a není ani zakotven v příslušné legislativě.
 
 
Základní princip každé regulace je stejný
 Buď udržuje požadovanou výstupní hodnotu na požadované úrovni, nebo koriguje hodnotu výstupní veličiny na požadovanou úroveň podle
 změn vstupní veličiny. V obou případech musí být vztah mezi řídicí vstupní a řízenou výstupní veličinou známý, aby regulační technika mohla
 nežádoucí poruchovou veličinu korigovat regulačním procesem. Tato základní a zásadní podmínka klasickým projektováním vytápění
 splněna není a proto jsou regulační procesy ve vytápění málo účinné. Regulace je přitom jediným fyzikálně podloženým prostředkem
 k dosažení úspor tepelné energie.

 
Environmentální strategie úspor tepla si vyžádala změnu projektových postupů
 Dosáhnout vyšších úspor tepla je možné jen zvýšením účinnosti regulačních procesů a jejich základní principy musejí být proto naplněny.
 Projektové postupy oboru vytápění nemohou dále pracovat jen s průtoky teplonosné látky, ale musejí vztahy mezi řídicími a řízenými 
 veličinami regulačních procesů řešit. Úspory tepla si proto vyžádaly změnu algoritmů a postupů při projektování oboru.
 
 Dnes jsou termohydraulické algoritmy a postupy zárukou správné funkce otopných soustav i rozvodných sítí a plných úspor tepla regulační
 technikou. Při jejich plném uplatnění mohou dodavatelé a spotřebitelé získat až 28% úspor tepelné energie zdarma  a o stejný podíl může 
 být snížena zátěž životního prostředí. Čím širší spolupráce v této oblasti nastane, tím vyšší bude celkový efekt.
 Náš web umožňuje investorům, projektantům, dodavatelům tepla i celé veřejnosti přístup k novému řešení oboru vytápění, aby zvýšených
 úspor tepelné energie při vytápění budov mohlo být využito celoplošně. Tím jsou naplněny cíle environmentální strategie našeho oboru.

 Termohydraulickým vyvážením soustav lze ušetřit 0,28 x 60 = 16,8 miliónů GJ tepelné energie nad
 rámec veškerých dnešních úspor. To je cca 17 000 000 GJ, které vůbec nemusíme vyrobit a proto
 TERMOHYDRAULIKA. ... 17 000 000 x 480 = 8 160 000 000,- Kč a proto TERMOHYDRAULIKA. ...

=CRA= DELTA Research Thermohydraulic

KLASICKÝ KOMERČNÍ SOFTWARE EKONOMICKÉ VYTÁPĚNÍ NEŘEŠÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEŠETŘÍ