Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav a sítí.                                                                       Světová novinka

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily jinak         Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění   Převody a pomůcky         HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

 obsahuje kompletní termohydraulické algoritmy, kterými patří k nejmocnějším nástrojům

 na projektování oboru vytápění na světě. Může proto řešit nejen hydraulické, ale i termické parametry otopných soustav pro
 dosažení nejvyšších úspor tepla regulačními procesy, s libovolnou regulační technikou.
 V ČR jde o unikátní nabídku investorům a stavebníkům, stejně jako správcům bytového fondu, nebo dodavatelům tepla,
 optimalizovat funkční i ekonomické parametry otopných zařízení,  změnou klasických soustav a sítí na termohydraulické.

 Přechod na termohydraulický provoz znamená dosažení plných úspor tepla z tepelných zisků (až 40% místo běžných 12%) 
 a nové vlastnosti otopných soustav a tepelných sítí. Superdim ATHG vás nezklame,

 Porovnejte vlastnosti otopných soustav

klasický projekt

Termohydraulika

 Zajištění přenosu tepla při dodržení parametrů otopové křivky NE ANO
 Přiřazení tlakových ztrát soustavy k řídicím teplotám NE ANO
 Garance, že projektované hydraulické poměry nastanou při projektovaných teplotách místností NE ANO
 Hydraulická stabilita soustavy při zajištěném přenosu tepla NE ANO
 Termická stabilita soustavy NE ANO
 Zkoordinovaná činnost kvantitativní a kvalitativní složky celkové kombinované regulace NE ANO
 Vyloučení neekonomických zkratových průtoků NE ANO
 Vyloučení opakovaných zátopových stavů NE ANO
 Správná aktivace teplotních čidel tepelným působením otopné soustavy NE ANO
 Minimalizace teplotních parametrů teplonosné látky na počátku rozvodných sítí NE ANO
 Vyloučení trakční hlučnosti odstraněním nadprůtoků NE ANO
 Reakce na tepelné zisky jako na poruchovou veličinu regulačních procesů a základního seřízení NE ANO
 Eliminace cyklování akčních členů kvantitativní a kvalitativní regulace NE ANO
 Definované parametry individuální otopové křivky NE ANO
 Termické vyvážení soustavy NE ANO
 Určení aktivační teploty pro čidla lokální kvantitativní regulace NE ANO
 Možnost hydraulického vyvažování při nasazených termostatických hlavicích NE ANO
 Okamžitý přechod soustavy na nízkoteplotní parametry po zateplení objektu NE ANO
 Minimalizace tepelných ztrát v potrubních sítích NE ANO
 Zajištění shodné střední teploty teplonosné látky u všech spotřebičů tepla NE ANO
 100% účinnost regulace ve všech bodech sítí, bez ohledu na vzdálenost od tepelného zdroje NE ANO
 Stabilizace hydraulických poměrů v soustavách a sítích NE ANO
 Eliminace nadvýroby tepla v tepelném zdroji NE ANO
 Určení přesného provozního seřízení všech armatur a teplotních čidel NE ANO
 Úspory za hydraulické vyvažování po montáži NE ANO
 Správný návrh akčních prvků automatické regulace NE ANO
 Celoplošné úspory tepla z tepelných zisků regulační technikou v hromadné bytové výstavbě 10% až 15% až 40%
 Pracnost projektu 100% 700%
 Cena projektu 100% 200%
 Doba návratnosti investic roky měsíce

 Termohydraulika  =  světová novinka  =  hydraulické  +  termické řešení oboru  =  úspory tepla

KLASICKÉ PROJEKTOVÁNÍ ÚSPORY TEPLA NEŘEŠÍ

=CRA=DELTA Research Thermohydraulic