Z HISTORIE VYTÁPĚNÍ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Termostatické ventily správně

  Kvalitativní regulace - směšovací okruhy po zateplení budov 

PROFESSIONAL  HEATING

 

 aplikace  nových  poznatků  v  oboru  
VÝZKUM A VÝVOJ DYNAMICKÝCH OTOPNÝCH SOUSTAV

   Otopné soustavy po zateplení budov nové parametry vytápění

  Projektujeme vytápění správně ? Vše začíná správným průtokem   

  SVĚTOVÁ NOVINKA

 

 

  Řešení otopných těles v bytové výstavbě  

 Chybné předpoklady a aplikace teorie hydraulického vyvažování 

  Informace z výzkumu - ústřední vytápění

 


   Proč "funguje" klasicky projektovaná soustava ? 

  Úspory tepla projektem větší než zateplením ?   

  Neupravená soustava je po zateplení budov neekonomická !

  Úspory tepla projektem TH a zateplením dosahují až 80%

  Z čeho vznikla hodnota Kv ?

  Návratnost investic 

  ORIENTAČNÍ CENY 

  Čím větší otopná tělesa, tím větší úspory tepla ?

  Vypracování projektových podkladů a spolupráce       

  Renovace otopných soustav, zdrojů s sítí v panelové výstavbě  

  Náprava funkce soustav a sítí se zvýšením úspor tepla regulací

  Stáhněte si otopové křivky

  Zateplování budov a ÚT- studie 

 projekty vytápění 

  Nová otopná tělesa - splněný sen architektů

 


Original research & development - software - design office 

S NÁMI JSTE V ÚSPOŘE               TEPLA ÚSPĚŠNĚJŠÍ CZ

   Vyřešení úprav otopných soustav po zateplení objektů

  Moderní soustava nepotřebuje vyrábět přebytek tepla  

  Navrhování RDT DANFOSS    

 PROJEKT SERVIS

 

 

   Termohydraulické řešení sítí     

       

  Větrání plastovými okny   

Orientace pro zákazníky


  =CRA=CENTROTHERM  M 607 660 843 centrotherm@seznam.cz  

 Nastavení termostatických hlavic není nutné řešit ?

 

 

 

 Z historie

 =CRA=CENTROTHERM

 Vývoj a výzkum vytápění

 Podklady a pomůcky

 Projektování soustav, zdrojů tepla a sítí

 Soustavy pro 21.století - od předurčeného k racionálnímu

 

 

 

 

 

 TERMOhydraulické projekty

CENTRUM VYTÁPĚNÍ PRO PANELOVÉ DOMY

Co je dnes kvalitní projekt ?

The unique technology

for planning

  NEDEJTE SE - podstata vytápění není hydraulická, ale termická

ENVIRONMENT

ÚSPORNOST VYTÁPĚNÍ

Vliv "tv"na funkci a ekonomiku

 Zateplení+tepel.ztráty+úpravy vytápění

REFERENCE

Hydraulická stabilita

 Termická stabilita

 topprojekt@centrum.cz

   TEPELNÁ ČERPADLA

 

 Jak na dynamické soustavy ?

  EXKLUZÍVNÍ PROJEKTOVÁNÍ OTOP.SOUSTAV NENECHTE SE KLAMAT

Moderní termohydraulické otopné soustavy
 s možností úspor až 40% místo 12%

RESEARCH CENTRE THERMOHYDRAULIC 

 Poprvé zvýšíte  úspory tepla  téměř zdarma
 NÁŠ CÍL - MAXIMÁLNÍ DOSTUPNÁ KVALITA 

 PROČ TERMOHYDRAULIKU

VAŠE VÍTĚZSTVÍ  NAD HLUKEM !

Know-how pro

21.století

Proti krizi úsporami tepla !

KOLAPS ČESKÉHO TEPLÁRENSTVÍ ?

 PARTNERSTVÍ 2009

 PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ LÉPE

 CO NEJSTRUČNĚJI O NÁS a o TERMOHYDRAULICE

  KLASICKÉ ŘEŠENÍ OBORU NEPOUŽÍVÁME, PROTOŽE JE CHYBNÉ

 Námi vyprojektovaná soustava má úplně jiné vlastnosti

 =CRA=  CENTROTHERM

 Termohydraulika pro zateplené  i nezateplené objekty

 SPRÁVNÁ KONCEPCE - PODMÍNKA ÚSPĚCHU

 TERMOHYDRAULIKA TOP TOOLS

  ROZDÍLY mezi  KLASICKOU  a  TERMOHYDRAULICKOU  soustavou

KATEGORIE projektů VYTÁPĚNÍ

ZELENÁ ÚSPORÁM I BEZ DOTACÍ

 Prodej know-how

 Dlouholetá  praxe v projektování, výzkumu, vývoji oboru vytápění a software.                Můžete nám věřit.
 Stránky se správně zobrazí v Internet Exploreru.
                                           

 NEJLEVNĚJŠÍ ÚSPORY TEPLA = AKTIVNÍ

 Nejobsáhlejší informace o vytápění na Internetu

 Termohydraulicky seřízené

 otopné soustavy nehlučí

 Přední řešení oboru vytápění v EU